MIBEN TUDUNK SEGÍTENI?

Írja be kérdését…
Home > Hasznos információk > Ford Feltételek és Adatvédelem > Adatvédelem
Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

 • A jelen Adatkezelési Tájékoztató (a „Tájékoztató”) bemutatja, hogy a Ford Közép- és Kelet-Európai Értékesítő Kft., székhelye: 2000 Szentendre, Galamb József u. 3. („Ford”, „mi” vagy „nekünk”) mint adatkezelő miként kezeli és továbbítja az Önhöz kapcsolódó adatokat (az Ön „személyes adatai”), melyeket a jelen weboldal (a „Weboldal”) Ön általi látogatása során, vagy akkor gyűjtünk, ha Ön felveszi velünk a kapcsolatot, egy terméket vásárol illetve szolgáltatást vesz igénybe egy Ford márkakereskedőtől, továbbá amikor használja az online Ford Marketplace-t. A jelen Tájékoztató továbbá bemutatja azt is, hogyan kezeljük az Önnel kapcsolatba hozható, az Ön járműve karbantartása vagy javítása során gyűjtött személyes adatokat. 

  A jelen Tájékoztatón kívül az egyes Ford termékekre és szolgáltatásokra (ideértve egyes Ford alkalmazásokat) külön adatkezelési tájékoztató lehet irányadó, amely részletesen bemutatja az Ön személyes adatai kezelésére irányadó különleges feltételeket. A használati kézikönyv vagy az ahhoz kapcsolódó alkalmazás révén (ha van ilyen) Ön további adatokat ismerhet meg arról, hogy az Ön járműve útján milyen adatok kerülnek gyűjtésre és kezelésre.

  Annak érdekében, hogy megismerje annak a Ford márkakereskedőnek az adatkezelését, akivel Ön kapcsolatban áll, kérjük, lépjen kapcsolatba a Ford márkakereskedővel.

 • Az Ön személyes adatait hozzáférhetővé tesszük:

  • olyan társaságok vagy más szervezetek részére, akik megbízásunk alapján és a nevünkben szolgáltatásokat nyújtsanak számunkra, úgymint webhoszting társaságok, levelezési szolgáltatók, web analitikai szolgáltatók, rendezvényszervező társaságok és információtechnológiai szolgáltatásokat nyújtó társaságok
  • olyan társaságok vagy más szervezetek részére, amelyekkel kapcsolatban Ön kérte a személyes adatai megosztását, vagy ehhez hozzájárulását adta;
  • márkakereskedők és a partnereink részére, amennyiben ez a termékeink vagy szolgáltatásaink miatt szükséges;
  • szakmai tanácsadók (így ügyvédek, könyvvizsgálók) részére;
  • valamely nyomozó hatóság, bíróság, szabályozó hatóság, kormányzati, hatósági szerv vagy más harmadik személy részére, ha ez szükséges valamely jogszabályi vagy hatósági kötelezettség teljesítése, vagy a jogaink vagy harmadik személyek jogai, vagy természetes személyek személyes biztonságának védelme érdekében, vagy annak érdekében, hogy felderítsünk, megelőzzünk vagy kezeljünk valamely visszaélés gyanúját vagy egy biztonsági incidenst; vagy
  • olyan harmadik személy részére, aki az eszközeink és üzletünk egészét vagy jelentős részét megvásárolja, vagy átruházás útján megszerzi ezeket. Amennyiben ilyen adásvétel vagy átruházás történik, úgy megfelelő intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az adattovábbítás címzettje a jelen Tájékoztatóval összhangban kezelje az Ön adatait.

  A fentieket meghaladóan a Ford az Ön személyes adatait továbbíthatja a Ford Credit, a Ford Motor Company (US-48126 Michigan, Dearborn, One American Road), a Ford Motor Company csoportjába világszerte tartozó társaságok ("Ford Vállalatcsoport"), valamint e társaságok számára szolgáltatást nyújtó partnereik részére. Az adatok többek között a Ford Motor Company (USA) és a Ford Weke GmbH részére kerülnek továbbításra, mely társaságok információtechnológia és IT szolgáltatásokat nyújtanak a Ford részére. Amennyiben továbbítjuk az Ön személyes adatait, úgy biztosítjuk, hogy az Ön személyes adatai kezelésére a jelen Tájékoztatóval összhangban kerüljön sor. A Ford Vállalatcsoportba tartozó társaságok listája elérhető a Ford Global Links oldalon. 

  Amennyiben az Ön gépjárműve 2021. január 1-ét követően került nyilvántartásba vételre és az (i) tisztán belső égésű motorral felszerelt jármű, vagy (ii) külső feltöltésű hibrid elektromos jármű, úgy az Ön gépjárművének alvázszáma és bizonyos, szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos adatai továbbításra kerülnek az Európai Bizottságnak és az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek, kivéve, ha Ön kifejezetten megtagadja az adatok rendelkezésre bocsátását (bővebb információ „Az Ön jogai” című bekezdésben).

 • Az Ön személyes adatait a magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük, és az adatokat továbbítjuk az Európai Gazdasági Térségen ("EGT") belül, valamint az EGT-n kívül található országokba (ideértve az Amerikai Egyesült Államokat és Indiát). Amikor az Ön személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítjuk, a jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve megfelelő intézkedésekkel biztosítjuk, hogy az Ön személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek, függetlenül az adattovábbítás címzettjének országától. Ilyen intézkedés lehet az EU Bizottság adatvédelmi megfelelőséget megállapító határozata vagy például olyan szerződéses kötelezettségvállalás megkövetelése és beszerzése minden, az Ön személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkező harmadik személytől, amely biztosítja, hogy az Ön személyes adatai legalább olyan szintű védelemben részesülnek, mint amilyenben az EGT-n belül részesülnek. Ha az EGT-n kívülre továbbított személyes adatok vonatkozásában a Ford által nyújtott garanciáknak Ön kéri a másolatát, vagy ha további információkra van szüksége ezekről, úgy kérjük, hogy forduljon hozzánk a jelen Tájékoztató végén jelzett elérhetőségünkön vagy forduljon közvetlenül az Adatvédelmi Tisztviselőnkhöz a dpeurope@ford.com e-mail címen.

 • Ford személyes adatokat gyűjt a Weboldalon keresztül: 

  • amikor Ön beviteli mezőket tölt ki vagy foglalásokat tesz (például amikor tesztvezetésre jelentkezik vagy egy rendelést ad le a Ford Marketplace-n);
  • amikor Ön regisztrál a Ford Marketplace-re;

  és

  A Weboldal lehetővé teszi, hogy személyes adatait Ön megadja, beleértve:

  • az Ön nevét és elérhetőségi adatait (úgymint az Ön címét, telefonszáma(i)t és e-mail címét), és – amennyiben kereskedelmi tevékenysége körében jár el – az Ön üzletére vagy munkáltatójára vonatkozó adatokat;
  • az Ön felhasználói fiókjának adatait, amikor Ön regisztrál a Ford Marketplace-re (felhasználónév és jelszó);
  • azokat az adatokat, amelyek egy termék vagy szolgáltatás ellenértékének finanszírozásához szükségesek, mint például az Ön fizetési adatai;
  • az Ön járművére vonatkozó adatokat (ideértve a jármű-azonosító számot ("alvázszám"), a jármű nyilvántartási számát, típusát, életkorát és a megtett kilométerek számát)
  • az Önt érdeklő termékeket és szolgáltatásokat; és
  • az Ön reklámmal kapcsolatos választásait.

  A fentieket meghaladóan

  • személyes adatokat kezelünk, amikor Ön kapcsolatba lép velünk (például megőrizzük azokat az adatokat, amelyeket Ön bocsát a rendelkezésünkre, amikor ír nekünk, vagy amikor kapcsolatba lép az ügyfélszolgálati központjainkkal);
  • személyes adatokat kezelünk, amikor Ön egy Ford Márkakereskedőtől egy terméket vásárol vagy egy szolgáltatást igénybe vesz, ideértve azt is, amikor Ön ezt a Ford Marketplace-n keresztül teszi;
  • az Önről kezelt, rendelkezésünkre álló adatokat összekapcsolhatjuk az Ön érdeklődéseivel, társadalmi-gazdasági és társadalmi-demográfiai státuszával, online azonosítóival és jelenlegi elérhetőségi adataival, melyeket harmadik személyek, így valamely marketing ügynökség gyűjtött Öntől;
  • Amikor Ön a járműve karbantartását, vagy javíttatását végzi, a Ford az Ön járművével kapcsolatban diagnosztikai adatokat gyűjt, és nyilvántartást vezet az elvégzett munkálatokról és a beszerzett alkatrészekről. Az Ön járművének karbantartása vagy javítása során gyűjtött személyes adatok kezeléséről, kérjük, tekintse meg az ”Az Ön Ford gépjárművének javítása, diagnosztizálása és karbantartása” bekezdést.

  Amennyiben az Ön gépjárműve 2021. január 1-ét követően került nyilvántartásba vételre és az (i) tisztán belső égésű motorral felszerelt jármű, vagy (ii) külső feltöltésű hibrid elektromos jármű, úgy a kötelező adatszolgáltatásunkkal kapcsolatban az Ön gépjárművének alvázszáma és bizonyos szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos adatait kezeljük. A kezelt adatok pontos körét a 2021/392 (EU) Végrehajtási Rendelet Mellékletének 1. táblázatában tekintheti meg (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0392).

 • Az általunk gyűjtött személyes adatokat az alábbi célokból használjuk fel:

  • az Ön kérései teljesítése (például, hogy lehetővé tegyük az Ön számára, hogy tesztvezetést vagy jármű brosúrákat igényeljen, illetve — amennyiben Ön jogosult arra, — teljesítsük termékszavatossági igényeit );
  • a Ford Marketplace használatának biztosítása Önnek;
  • az Önnel fennálló üzleti célú együttműködésünk és kapcsolatunk kezelése;
  • az Ön kérdéseinek kezelése, megválaszolása;
  • kutatások, elégedettségi felmérések lefolytatása;
  • reklámanyagok megküldése az Ön részére az Ön preferenciáinak megfelelő kommunikációs csatornákon; és
  • a jogszabályi és hatósági kötelezéseknek való megfelelés biztosítása, válaszadás a jogi eljárásokban, kormányzati szervek vagy más harmadik személyek megkereséseivel kapcsolatosan, és a bűncselekmények vagy csalás megelőzése és felderítése, vagy az Ön vagy mások jogainak védelme érdekében.
  • a Weboldal működtetése, annak személyre szabása az Ön részére, valamint a Weboldal használatának felmérése, hogy azt fejleszteni tudjuk.

  Az alábbi célokból összekapcsolhatjuk és elemezhetjük az Ön személyes adatait:

  • termékeink, eljárásaink, szolgáltatásaink és marketing és üzleti stratégiáink megértése, fejlesztése és javítása;
  • termékeink és szolgáltatásaink személyre szabása az Ön részére;
  • az ügyfeleink jobb megismerése; és
  • az Önnel fennálló kapcsolatunk kezelése és javítása.

  A fentiek magukba foglalhatják az Ön tájékoztatását forgalmazási stratégiánkról, a reklám és ügyfélszolgálati szolgáltatásaink hatékonyságának mérését, piacelemzések elvégzését, és az Önt érdeklő termékek vagy szolgáltatások azonosítását, valamint az Önnel való kapcsolatfelvételt, hogy az ilyen termékekről és szolgáltatásokról tájékoztassuk Önt.

  Szeretnénk biztosítani, hogy az Ön részére megküldött tájékoztató anyagaink Önnek érdekesek legyenek. Ennek következtében időről-időre felhasználhatunk olyan személyes adatokat, melyeket harmadik személyektől kapunk meg a „Milyen személyes adatokat kezelünk?” bekezdésben bemutatottak szerint), hogy megállapítsuk, Önt milyen Ford termékek és szolgáltatások érdeklik. Ezt követően az Ön kommunikációs csatorna-választásának megfelelően értesítéseket küldhetünk Önnek e termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, és felhasználhatjuk az Önnel kapcsolatban kezelt adatokat, hogy értesítsük az ügyfélszolgálati központjainkat, amennyiben Ön felveszi velük a kapcsolatot. Együttműködhetünk továbbá harmadik személyekkel abból a célból, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek közösségi média útján vagy - amennyiben Ön hozzájárult a sütik alkalmazásához – amikor Ön az interneten böngészik / meglátogat más weboldalakat (kérjük, hogy további információért tekintse meg a Ford sütikre vonatkozó útmutatóját a következő link alatt: http://www.ford.hu/Footer/sutiutmutato). Ha reklámanyagok küldését kívánja letiltani, az ezzel kapcsolatos további információk az „Az Ön jogai” elnevezésű bekezdésben találhatóak meg.


  Az Ön járművének karbantartása vagy javítása során gyűjtött személyes adatai kezeléséről kérjük, tekintse meg az „Az Ön Ford gépjárművének javítása, diagnosztizálása és karbantartása” elnevezésű bekezdést.

  Az Ön személyes adatait az Ön azonosítására alkalmas formában kizárólag az adatkezelés céljával összhangban tároljuk. Ez általánosságban azt jelenti, hogy az Ön személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg a következő feltételek valamelyike fennáll:

  • az Ön személyes adatai szükségesek az Ön által igényelt szolgáltatások nyújtásához; vagy
  • az Ön személyes adatai kezelése jogaink vagy tulajdonunk védelme érdekében szükséges (ez általánosságban az irányadó elévülési időtartam hosszának felel meg); vagy
  • az alkalmazandó jogszabályok (így adózási vagy számviteli dokumentumokra vonatkozó megőrzési kötelezettségek) alapján egyébként kötelesek vagyunk megőrizni az Ön személyes adatait.

  Amennyiben az Ön gépjárműve 2021. január 1-ét követően került nyilvántartásba vételre és azTooltip tisztán belső égésű motorral felszerelt jármű, vagyTooltip külső feltöltésű hibrid elektromos jármű, úgy az Ön gépjárművének alvázszámát és bizonyos szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos adatait azért kezeljük, hogy azokat évente bejelentsük az Európai Bizottságnak és az Európai Környezetvédelmi Hatóságnak, a 2021/392 (EU) Végrehajtási Rendeletnek megfelelően. Az adatok származhatnak.

 • Az Ön személyes adatai kezelése során több különböző jogalapra támaszkodunk, és az Ön személyes adatait az alábbi helyzetekben gyűjtjük és kezeljük:

  • amennyiben az Ön személyes adatai felhasználása a részünkről olyan szerződés vagy szerződések teljesítése érdekében szükséges, amelyben Ön fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére teljesítendő lépések megtételéhez szükséges. Ilyen szerződések lehetnek például azok a feltételek, amelyek alapján Ön részt vesz egy versenyben, vagy szerviztermékekre vonatkozó szerződések;
  • amennyiben az Ön személyes adatait azért kezeljük, mert az a mi vagy azon szervezet jogos érdeke érvényesítése érdekében szükséges, amellyel az Ön személyes adatait megosztottuk, és egyben biztosítottuk az Ön személyes adatai és az Ön kapcsolódó érintetti jogai védelmét. Például erre a jogalapra támaszkodunk, amikor mi és/vagy a Ford Vállalatcsoportba tartozó más társaságok felhasználják az Ön személyes adatait az alábbi célokból: a termékei(n)k, szolgáltatásai(n)k és/vagy üzletü(n)k vagy reklám stratégiái(n)k megértése és javítása; kutatás; az Önnel fennálló kapcsolatunk kezelése és javítása és adminisztratív célok; annak meghatározása, hogy Önt milyen információk, termékek és szolgáltatások érdeklik, és az ezen termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, ajánlatok és online hirdetések megküldése és megjelenítése Önnek; a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos élményének testre szabása; annak biztosítása, hogy a termékeinket és szolgáltatásainkat a rájuk irányadó jogszabályoknak és felhasználási feltételeknek megfelelően nyújtsák és használják; és a mi vagy mások jogainak vagy tulajdonának védelme, vagy csalás, biztonsági vagy adatvédelmi incidensek felderítése, megelőzése és kezelése;
  • amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése szükséges a ránk vonatkozó jogszabályi vagy szabályozási kötelezettségnek való megfelelés érdekében [pl. a gépjármű szén-dioxid-kibocsátásával kapcsolatos adataira vonatkozóan az adatkezelésünket a 2021/392 (EU) Végrehajtási Rendelet írja elő];
  • egyes kivételes esetekben, mikor álláspontunk szerint az adatkezelés más biztonsága vagy létfontosságú érdeke védelme miatt szükséges;
  • amennyiben Ön ahhoz hozzájárulását adta. Az Ön hozzájárulására akkor támaszkodunk, amikor például olyan műszaki információkat gyűjtünk, mint a sütikből vagy más hasonló technológiákból származó információk, ahogyan az a http://www.ford.hu/Footer/sutiutmutato oldalon bemutatásra kerül, vagy amikor az Ön személyes adatait e-mail és szöveges üzenet küldéséhez, közvetlen üzletszerzési célból használjuk fel, ideértve azt az esetet is, amikor az adatkezelésünkhöz valamely márkakereskedőnknél járul hozzá és a márkakereskedő továbbítja nekünk az Ön személyes adatait. Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése érdekében az Ön hozzájárulására támaszkodunk, Ön e hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. További információért, kérjük, tekintse meg a jelen Tájékoztató „Az Ön jogai” című bekezdését.
 • A személyes adatokat a Ford illetve az Ford nevében eljáró információ technológiai szolgáltató (így az amerikai egyesült államokbeli Ford Motor Company, illetve a németországi Ford Werke GmbH) tárolja és addig, ameddig arra a mi kötelezettségeink teljesítése érdekében szükség van, illetve annyi ideig, ami szükséges azon cél eléréséhez, amely érdekében az adatokat rögzítettük. A személyes adatok nyilvántartásainkból törlésre, vagy megfelelő anonimizálásra kerülnek, ha azokra már nincs szükség. 

  A közvetlen üzletszerzés céljából, hozzájárulás alapján kezelt adatokat Ford autótulajdonosok esetén legfeljebb nyolc évig, továbbá potenciális ügyfelek esetében (tesztvezető, érdeklődő) legfeljebb három naptári évig őrizi meg, kivéve, ha Ön a személyes adatai kezeléséhez ezen időpontot megelőzően ismételten hozzájárulását adja nekünk. Visszahívásokkal, továbbá jótállási és termékfelelősségi igényekkel kapcsolatosan, melyeket egyes esetekben a gépjármű vásárlásától számított tizenkét év időtartamig is lehet érvényesíteni, a személyes adatokat főszabály szerint a polgári jogi elévülés időtartamáig (azaz öt évig) őrizzük meg. A velünk közvetlenül megkötött szerződésekben, velünk való kommunikációkban és az üzleti levelekben tárolt személyes adatokra jogszabályban meghatározott megőrzési követelmények vonatkoznak, amelyek a számviteli dokumentumokra irányadó legalább nyolc évig terjedő őrzési időt írnak elő és kerülnek megőrzésre. A személyes adatokhoz való hozzáférés ekkor azonban korlátozott lesz.

  Amennyiben az Ön gépjárműve 2021. január 1-ét követően került nyilvántartásba vételre és az (i) tisztán belső égésű motorral felszerelt jármű, vagy (ii) külső feltöltésű hibrid elektromos jármű, úgy az Európai Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség felé minden évben bejelentjük a bejelentést megelőző naptári évben gyűjtött adatokat, ezt követően töröljük azokat. Az adatgyűjtést a gépjárműre vonatkozóan visszatérő jelleggel, 15 éven keresztül végezzük, a gépjármű nyilvántartásba vételének napjától számítva.

 • Ön mint természetes személy jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy a Ford milyen személyes adatokat kezel Önről, és hogy ezen adatok kezelésének mi a célja, valamint hozzáférést kérhet ezen adatokhoz, és szükség esetén kérheti azok helyesbítését. Egyes esetekben továbbá jogosult arra is, hogy tiltakozzon a személyes adatai általunk történő kezelése ellen, kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását vagy azok törlését, illetve kérheti, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat széles körben használt elektronikus formátumban átadjuk Önnek annak érdekében, hogy azt Ön megoszthassa más szervezetekkel.

  A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG 

  Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése jogos érdek(ek) érvényesítése miatt szükséges, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak általunk történő kezelése ellen. Ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább ilyen célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel. A tiltakozáshoz való jogát oly módon gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép velünk a „Miként léphet velünk kapcsolatba?” című bekezdésben megadott elérhetőségeinken.

  Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatai kezeléséhez (további információért, kérjük, tekintse meg a „Milyen jogalapokra támaszkodunk, amikor kezeljük az Ön személyes adatait?” bekezdést), Ön jogosult arra, hogy Ön a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Ön gyakorolni kívánja a hozzájárulás visszavonásának jogát, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a lent megadott címünkön!

  Felhívjuk a figyelmét, hogy a fenti jogok jogszerű okokból, szükséges és arányos mértékben korlátozhatók, illetve az azok gyakorlására irányuló kérelmek indokolt esetekben megtagadhatók (pl. ha azok teljesítése hátrányosan érintené mások jogait).

  Tájékoztatjuk, hogy amennyiben kérése megalapozatlan vagy túlzó (pl. annak ismétlődő jellege miatt),

  • kérésének teljesítését megtagadhatjuk, vagy
  • a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségek figyelembevételével észszerű összegű díjat számíthatunk fel.

  Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Európai Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség felé történő adatszolgáltatásunkkal kapcsolatos adatkezelésünk tekintetében Ön megtagadhatja az adatszolgáltatást, erre kifejezetten utaló aktív magatartással, pl. egy nyilatkozat útján. Amennyiben meg kívánja tagadni az adatszolgáltatást, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, a „Miként léphet velünk kapcsolatba?” című bekezdésben megadott elérhetőségeink egyikén keresztül.

  Amennyiben Ön engedélyezte a Fordtól származó reklám célú kommunikációk fogadását, ezzel kapcsolatban Ön bármikor meggondolhatja magát. Amennyiben Ön a továbbiakban nem szeretne marketing kommunikációs anyagokat fogadni a Fordtól, kérjük, írjon az alábbi címre:

  Adatvédelmi Megkeresés

  Ford Közép- és Kelet-Európai Értékesítő Kft.

  2000 Szentendre, Galamb József u. 3.

  Vagy küldjön e-mailt:

  adatmod@ford.com

  Amennyiben a személyes adatai Ford által történő kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése vagy megjegyzése van, ha tájékoztatást szeretne kapni az Önnel kapcsolatban kezelt adatokról, vagy ha gyakorolni kívánja a személyes adataival kapcsolatos jogait, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a következő módon:

  Adatvédelmi Megkeresés, Ford Közép- és Kelet-Európai Értékesítő Kft., 2000 Szentendre, Galamb József u. 3., vagy küldjön emailt az adatmod@ford.com címre.

  Amennyiben úgy ítéli meg, hogy jogait megsértették, az alábbi lehetőségei vannak:

  1. Lépjen velünk kapcsolatba

  Panasza esetén kérjük lépjen velünk kapcsolatba, a fentebb megjelölt elérhetőségek egyikén.

  A Ford Adatvédelmi Tisztviselőt jelölt ki, akivel Ön szintén kapcsolatba léphet a dpeurope@ford.com e-mailen.

  Amennyiben Önnek a személyes adatai Ford általi kezelésével kapcsolatban panaszai lennének, reméljük, hogy velünk veszi fel a kapcsolatot!

  2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ("NAIH") fordulhat panasszal

  Ön jogosult panaszt tenni a NAIH-nál, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a vonatkozó jogszabályokat. A NAIH vizsgálata ingyenes, az eljárás részletes szabályait az Info tv. VI. fejezete tartalmazza.

  A NAIH elérhetőségei:

  Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

  Telefon: +36 (1) 391 1400

  Fax: +36 (1) 391-1410

  Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

  URL: http://naih.hu

  3. Bírósághoz fordulhat

  Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Ford adatkezelése megsértette az Ön jogait, úgy — a NAIH-nál megtett panaszától függetlenül — polgári pert is kezdeményezhet a Ford-dal szemben. A perben főszabály szerint a Budapest Környéki Törvényszék jár el, de az eljárást (választása szerint) az Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 • A jelen Weboldal olyan, más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhat, amelyek nem tartoznak az irányításunk alá, és amelyre a jelen Tájékoztató nem vonatkozik. Amennyiben az ilyen linkek használatával Ön ellátogat ezen más weboldalakra, a weboldal üzemeltetője adatokat gyűjthet Önnel kapcsolatban, amelyeket a saját adatkezelési tájékoztatójuknak megfelelően használnak fel, amely a jelen Tájékoztató rendelkezéseitől eltérő lehet.

  A Weboldal továbbá lehetővé teheti, hogy a Forddal, a Weboldallal vagy az azon keresztül elérhető termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat osszon meg vagy kövessen harmadik személy által biztosított közösségi háló szolgáltatás révén (úgymint a "megosztás", "kedvelés" vagy "követés" gombok használata révén).

  Ezt a funkciót azért tesszük elérhetővé, hogy az Ön közösségi hálójának tagjai körében felkeltsük az érdeklődést a Weboldal iránt, és hogy lehetővé tegyük az Ön számára, hogy a Weboldallal kapcsolatos véleményét, híreket vagy ajánlásokat osszon meg vagy kövessen az Ön kapcsolatai tekintetében. Azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy a személyes adatai közösségi hálón keresztül történő megosztása azt eredményezheti, hogy a közösségi háló szolgáltatója kezelni fogja ezen adatait, és azokat nyilvánosan elérhetővé teszi, például internetes keresőmotorok révén.

  Javasoljuk, hogy mindig tekintse át az adatkezelési tájékoztatóját azon weboldalaknak, amelyeket meglátogat, vagy azon közösségi háló szolgáltatásoknak, amelyeken keresztül megosztja az adatait.

 • Bizonyos időközönként módosíthatjuk a jelen tájékoztatót. Amennyiben az Ön személyes adatai felhasználása tekintetében jelentős vagy alapvető változtatásokat kívánunk bevezetni, úgy erről Önt a Weboldalunkon jól láthatóan elhelyezett tájékoztató vagy az Ön részére közvetlenül megküldött értesítés útján tájékoztatni fogjuk. Amennyiben Ön az ilyen változtatásokkal nem ért egyet, kérjük, hogy a továbbiakban ne használja a jelen Weboldalt. 

 • Amikor Ford gépjárművét gyártottuk, egy egyedi számmal láttuk el azt (ez a járműazonosító szám; "alvázszám"). Az alvázszám segítségével bizonyos információkat tudunk azonosítani az Ön járművével kapcsolatban, például a jármű típusát, életkorát, a jármű által használt szoftvert és a jármű műszaki specifikációit.

  Gépjárművének diagnosztizálása, elemzése, javítása vagy karbantartása érdekében a technikusoknak szükségük lesz az alvázszámra és bizonyos egyéb diagnosztikai, illetve a gépjármű aktuális állapotára vonatkozó információkra (például milyen verziójú szoftvert használ, hány kilométert futott, stb.).

  Ezen adatok egy, a Ford által működtetett olyan rendszerbe kerülnek, amely a gépjárművén dolgozó technikusok részére az adott gépjárműre vonatkozó speciális javítási, karbantartási és diagnosztikai információkat (például bekötési rajzok és járműszoftver frissítések), illetve a gépjárművén elvégzett korábbi munkálatokra vonatkozó információkat biztosít a gépjármű diagnosztizálása, javítása és/vagy karbantartása, valamint a technikusok nyilvántartásának vezetése érdekében.

  Annak érdekében, hogy a gépjárművéről egy átfogó diagnosztikai nyilvántartás álljon rendelkezésre, a karbantartás vagy javítás során elvégzett munkákra vonatkozó információt mi összekapcsoljuk a gépjárművének alvázszámával. Ez az adat bekerül a rendszerbe, amit aztán ott tárolunk, annak érdekében, hogy a Ford (vagy bármely, a Ford által a rendszer ilyen módon történő használatára felhatalmazott harmadik személy) információt nyújthasson a világ bármely pontján található azon kereskedők vagy szerelők részére, akik az Ön gépjárművét javítják vagy karbantartási munkálatot végeznek azon.

  A rendszerben tárolt adatot a Ford felhasználja továbbá a gépjárműve diagnózisának vagy javításának lehetővé tételére, jótállási ügyek és hasonló termékek vagy szolgáltatások kezelésére és intézésére, termékbiztonsági, kutatási és fejlesztési célokra, valamint jogi kötelezettségeknek való megfelelés céljából.

  A fentiekben leírt információátadáson túl, a Ford továbbíthatja ezen adatokat:

  • A Ford Vállalatcsoportba tartozó társaságoknak, kutatási, fejlesztési és elemzési célokból; és/vagy
  • A Ford Vállalatcsoportba tartozó társaságoknak és/vagy harmadik személyek részére, amennyiben a Ford megítélése szerint ez valamely jogszabályi vagy hatósági kötelezettségnek történő megfelelés vagy a Ford, a Ford Vállalatcsoportba tartozó társaságok vagy harmadik személyek egyéb jogainak védelme érdekében szükséges.

  A személyes adatainak felhasználása során általunk alkalmazott jogalapokról további információt talál a „Milyen jogalapokra támaszkodunk, amikor kezeljük az Ön személyes adatait” bekezdésben.

  Figyelembe véve a rendszer nemzetközi jellegét, a Ford az Európai Gazdasági Térségen kívülre is továbbítja az alvázszám információkat. A személyes adatok nemzetközi továbbításáról további tájékoztatást talál az „Személyes adatainak továbbítása külföldre” elnevezésű bekezdésben.

  Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Ön gépjárműve 2021. január 1-ét követően került nyilvántartásba vételre és az (i) tisztán belső égésű motorral felszerelt jármű, vagy (ii) külső feltöltésű hibrid elektromos jármű, úgy jogi kötelezettségünk okán minden egyes olyan javítási illetve karbantartási munka során, amelyet egy hivatalos márkakereskedőnk vagy márkaszervízünk végez, a márkakereskedő vagy márkaszervíz adatokat gyűjt az Ön gépjárműve szén-dioxid-kibocsátásával kapcsolatban. Ezeket az adatokat a márkakereskedő vagy márkaszervíz továbbítja részünkre, annak céljából, hogy mi azokat évente bejelentsük az Európai Bizottságnak és az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek. Az adatok rendelkezésünkre bocsátását megtagadhatja (bővebb információ „Az Ön jogai” című bekezdésben).

  Amennyiben kérdése volna, hozzá szeretne férni a rendszerben tárolt alvázszám információkhoz vagy érvényesíteni szeretné bármely személyes adataival kapcsolatos jogát (továbbiakat tudhat meg erről az „Az Ön jogai” című bekezdésben), kérjük, írjon az alábbi címre:

  Adatvédelemi Megkeresés

  Ford Közép- és Kelet-Európai Értékesítő Kft.

  2000 Szentendre, Galamb József u. 3.

  Vagy küldjön e-mailt:

  adatmod@ford.com

Top