MIBEN TUDUNK SEGÍTENI?

Írja be kérdését…
Home > Finanszírozás > Ford Credit Termékek > Ford Biztosítás

FORD BIZTOSÍTÁS

Ford gépkocsija érték! Kár esetén vállaljuk autója eredeti állapotának szakszerű visszaállítását garanciával.

 • Tudjuk, hogy a mobilitás fontos az Ön számára; ezért CASCO biztosítási káresemény bekövetkezése esetén csereautót biztosítunk 5 napra, hogy Ön kényelmesen folytatni tudja megszokott napi életvitelét.*
 • Ford Biztosítás csomagunk segítségével személygépjárművek esetén akár 50% kedvezményt adunk töréskár esetén a forintos önrészéből, ha a forintos önrész kerül alkalmazásra**.
 • Az átrozsdásodási garancia idejére, de legalább 6 évre avulás-mentességet biztosítunk gépjárműve számára (kivéve bizonyos, pl. forgó, kopó, rendeltetésszerűen cserélendő, esetleg már korábban sérült alkatrészek esetében).
 • Esetleges kérdéseivel dedikált Ford Biztosítás Call Center áll rendelkezésére.
 • Aktív kárrendezést nyújtunk: Ha Ön autójával vétlenül szenved balesetet és tisztázott a jogalap, akkor az Allianz felméri a kárt és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás feltételei szerint, de önrész levonása nélkül javíttathatja meg autóját, így Önnek nem kell várnia az esetlegesen hosszabb ügyintézésre.***
 • Nem hagyjuk veszni autóját: megemeltük a javíthatóság határát, így az autó akár kárkori értékének 100%-ig javítható marad.****
 • A Ford Biztosítás akár 300 000 Ft összeghatárig téríti az indokolt mentési, szállítási és tárolási költségeket.

Kérjük olvassa el részletes tájékoztatónkat:

*QFB záradék: A FordBiztosítás alább részletezett feltételei az Allianz Casco ÁSZF-fel együtt értelmezendők. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosító az Allianz Casco szerződésen alapuló szolgáltatását a kockázatviselés kezdetétől számított 3 évig változatlan díjért nyújtja. A biztosító a 3. év elteltével megszűnő és a szerződő által újrakötött szerződésre a 3. év végén érvényben levő díjakat alkalmazza. A biztosító jogosult annak a díjengedménynek a megfizetését követelni, amelyet a szerződés 3 éves tartamára tekintettel a szerződőnek nyújtott, ha a szerződést a szerződő 3 éven belül felmondja vagy a szerződés díjnemfizetés miatt megszűnik. A szerződő a casco szerződés kockázatviselésének megkezdésétől számított 3 évig - ha társaságunknál a káresemény időpontjában a biztosított gépjárműre kötött és érvényben levő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással is rendelkezik - a Magyarország területén, biztosítási évenként 1 alkalommal, a biztosított gépjármű kijavításának optimálisan szükséges időtartamára, de legfeljebb 5 napra, 5.000 Ft/nap összeghatárig kölcsöngépjármű szolgáltatásra is jogosult feltéve, hogy a kölcsöngépjármű igénybe vétele az Allianz Casco szerződés feltételeinek megfelelő biztosítási esemény bekövetkezéséhez kapcsolódik. A szolgáltatás nem terjed ki a bérbeadással (12 hónapnál rövidebb bérleti szerződéssel) hasznosított, személyszállítás céljára, valamint a taxiként üzemeltetett gépjárművekre.

**QMO záradék: Az Allianz Casco biztosítás általános szerződési feltételeitől eltérően, ha a biztosított személygépkocsi a káresemény időpontjában bármely biztosítónál A00 vagy bonus osztályban nyilvántartott, hatályos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik, és a káresemény időpontjában a gépjármű az első forgalomba helyezésétől számítva 4 évnél nem idősebb, továbbá ha a jelen biztosítás alapján térítendő sérülés helyreállítását a biztosított személygépkocsi márkája szerinti márkaszerviz hálózatában végzik, az Allianz Hungária Zrt. szolgáltatás nyújtásakor a biztosítási szerződésben meghatározott minimális önrészesedés 50 %-át átvállalja.

***QSA záradék: A biztosító tisztázott jogalap esetén megtéríti a Magyarország területén gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységet folytató - biztosítótársasággal kötött, érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező károkozó által személygépjárműben okozott kárt, a KGFB kárszámítási szabályai szerint, önrész levonása és a casco díjkedvezmény elvesztése nélkül, ha a károsult a Társaságunknál a károkozás időpontjában érvényes gépjármű-felelősségi és teljes körű casco biztosítással rendelkezett, és Társaságunkkal megállapodást kötött a kárának casco biztosítás alapján, önrész levonása nélkül történő megtérítésére.

****QPR záradék:: Az Allianz Casco biztosítás Általános szerződési feltételeinek 14.1. pontjában meghatározott 80%-os mértékű javíthatósági értékhatártól eltérően - a biztosított igénye esetén - a biztosítási esemény akkor okoz érdekmúlást, ha a szerződési feltételekben foglaltak szerint számított várható szolgáltatási összeg eléri vagy meghaladja a káridőponti érték 100%-át. Jelen tájékoztatónk nem minősül ajánlattételnek. A biztosításra vonatkozó részletes információkat a szerződési feltételek tartalmazzák. Az általános szerződési feltételekért kérjük keresse fel partnerünk honlapját: www.allianz.hu

Mire terjed ki a Ford Biztosítás?

Az Allianz Hungária Biztosító szolgáltatásaival fedezetet nyújtunk:

 • elemi károkra (pl. villámcsapás, tűz- és robbanás, kő- és földomlás, árvíz jégverés, lezúduló hótömeg által okozott kár),
 • lopáskárra (teljes és részleges lopáskárok, lopáskísérleti rongálás)
 • töréskárra (beleértve a rongálást és vaddal történő ütközést is).

Pótdíj nélkül biztosítjuk:

 • teljes gépjárművének széria- és extra tartozékait is,
 • a kötelező tartozékokat is (például biztonsági gyermekülés),
 • az elektroakusztikai eszközöket együttesen akár 1 000 000 forintig,
 • a keréktárcsákat együttesen akár 1 000 000 forintig,
 • az igazoltan beépített lopásgátló berendezést.

Az alábbi kiegészítő biztosításokkal családja és gépjárműve további védelméről is gondoskodhat:

 • Kiegészítő élet-és utasbiztosítás,
 • Kiegészítő poggyászbiztosítás.

Kárrendezési tudnivalók a FordBiztosításhoz

Amennyiben autóját valamilyen káresemény éri, országszerte valamennyi Ford márkaszervizben korrekt, ügyfélbarát és gyors kárrendezéssel várjuk Önt. Javításaink során műhelyeinkben a Ford minőségi előírásainak megfelelő technológiával és anyagokkal dolgozunk annak érdekében, hogy az Ön Fordja egy sérülés után is a lehető legjobb formáját hozza.

A FordBiztosítás információs vonalán hétköznap reggel 8 és este 6 óra között kérhet segítséget casco káresemény esetén.

A FordBiztosítás segélyvonalának telefonszáma:
(+36 1) 237-2322

Top