MIBEN TUDUNK SEGÍTENI?

Írja be kérdését…
Home > Finanszírozás > Kérdése van? > Gyakran Ismételt Kérdések
 • Milyen gépjármű finanszírozható:
  • Új és használt gépjármű (személygépkocsi, kishaszongépjármű 3,5 tonnáig)
  • A használt gépjárműnek eleget kell tennie az alábbi követelményeknek:
  • A gépjármű kora a finanszírozási szerződés megkötésekor legfeljebb 16 éves a kishaszongépjárműé 14 év lehet; 
  • A futamidő végén a személygépjármű kora nem lépheti túl a 18, kishaszongépjárművek esetén pedig a 15 évet.
  Ki lehet az ügyfelünk?

  18. életévét betöltött, cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy.

  Kik milyen finanszírozási konstrukciót választhatnak?

  Természetes személyek: zárt végű pénzügyi lízing.

  Mi a finanszírozás devizaneme?

  forint

  Milyen biztosítási feltételek vannak a pénzügyi lízinggel kapcsolatban?

  Normál (casco köteles) konstrukció: a lízingbevevő köteles a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes olyan casco biztosítás megkötni, amely kiterjesztett területi hatállyal fedezetet nyújt elemi károkra, lopáskárra és töréskárra, továbbá a beépített és a gépjárműért fizetett vételárban lévő extra tartozékokra, valamint az önrészesedés mértéke 30%-os kiemelt első lízingdíj alatt legfeljebb a kárösszeg 20%-a,  30%-os kiemelt első lízingdíj esetében és a felett legfeljebb a kárösszeg 30%-a lehet, amely önrészesedési összeg a lízingbevevőt terheli. A biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. mint finanszírozó és a gépjármű tulajdonosa.

  Beépített cascos konstrukció: a finanszírozó a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes casco biztosítás megkötését írja elő, amelyet a Finanszírozó köt meg a biztosítóval a finanszírozás futamideje lejárta időpontjáig terjedő hatállyal. A lízingbevevő a Finanszírozó által megkötött casco biztosítási szerződéshez társbiztosítottként csatlakozik. A casco biztosítás díja kamatban kerül megfizetésre. Az éves induló ügyleti kamat mértéke annak figyelembevételével kerül meghatározásra, hogy az ügyleti kamat magában foglalja a lízingbeadó által megkötött casco biztosítási szerződésnek a finanszírozás futamideje teljes időtartamára számított biztosítási díját is. A lízingbevevő, mint társbiztosított a finanszírozás futamideje alatt a reá vonatkozó biztosítási jogviszonyt nem mondhatja fel.

  Casco-mentes konstrukció: az ügyleti kamat részét képező kamatfelár mellett nem szükséges casco biztosítást kötni a finanszírozott gépjárműre. Ilyen, a fentebb említett más konstrukciókhoz képest magasabb ügyleti kamatozású  konstrukció választásakor mérlegelni kell, hogy az ügyfélnek káresemény bekövetkezése esetén saját költségén helyt kell állnia a finanszírozó, mint tulajdonos felé a gépjárműben bekövetkező károkért a szerződés szerinti tartozásának erejéig.

  Milyen futamidővel vehető igénybe a finanszírozás?

  A futamidő természetes személyek esetén a finanszírozás folyósításától számított 12-től akár 84 hónapig terjedhet.

  Milyen önerő szükséges a gépjármű megvásárlásához?

  Gépjárművét akár már 20% önerő fizetése mellett megvásárolhatja.

  Milyen kockázata van a finanszírozásnak?

  Forint alapú változó kamatozású finanszírozási konstrukció esetén az ügyfélnek kell viselnie a finanszírozótól független, hazai, illetve nemzetközi pénzpiaci környezet változása miatt jelentkező kamatváltozások következményeit (kamatkockázat). A futamidő során a kamatok a Referencia Kamat (3 hónapos BUBOR) változásának függvényében módosulhatnak.
  Leendő ügyfeleinknek mérlegelnie kell, hogy e kockázatok miatt a fizetendő lízingdíjrészletek összege - lízingdíjrészlet-különbözet formájában - a futamidő alatt növekedhet.

 • Milyen gépjárművek finanszírozhatók?

  Új és használt gépjármű (személygépkocsi, 3,5 tonnáig kishaszongépjármű).
  A használt gépjárműnek eleget kell tennie az alábbi követelményeknek:
  A gépjármű kora a finanszírozási szerződés megkötésekor személygépjármű esetén,
  zártvégű pénzügyi lízingnél legfeljebb 16 év, kishaszongépjármű esetén,
  zártvégű pénzügyi lízingnél legfeljebb 14 év lehet. A futamidő végén a gépjármű kora nem lépheti túl személygépjármű esetén,
  zártvégű pénzügyi lízingnél a 18 évet, kishaszongépjármű esetén, zártvégű pénzügyi lízingnél a 15 évet.

  Ki lehet az ügyfelünk?

  Magyarországon bejegyzett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, vállalkozások.

  Kik milyen finanszírozási konstrukciót választhatnak?

  Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (nem természetes személyek): zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing.

  Mik a jellemzői a finanszírozási konstrukcióknak?

  Nyíltvégű pénzügyi lízing konstrukciót kizárólag jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, vállalkozások vehetik igénybe.
  Pénzügyi lízing esetén a futamidő végéig a lízingbeadó tulajdonában marad a finanszírozott eszköz.
  Nyíltvégű pénzügyi lízing esetében a futamidő végéig a lízingbeadó tulajdonában lesz az eszköz, azonban a futamidő végén a lízingbevevő az alábbi lehetőségek közül választhat

  • maradvány értéken megvásárolja és így a tulajdonába kerül az eszköz,
  • megjelöl egy harmadik felet aki a maradványérték megfizetését követően tulajdonjogot szerezhet,
  • visszaadja a Banknak lízingelt eszközt.
  Mi a finanszírozás devizaneme?

  Forint

  Milyen biztosítási feltételek vannak a pénzügyi lízinggel kapcsolatban?

  Normál (casco köteles) konstrukció: a lízingbevevő köteles a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes olyan casco biztosítás megkötni, amely kiterjesztett területi hatállyal fedezetet nyújt elemi károkra, lopáskárra és töréskárra, továbbá a beépített és a gépjárműért fizetett vételárban lévő extra tartozékokra, valamint az önrészesedés mértéke 30%-os kiemelt első lízingdíj alatt legfeljebb a kárösszeg 20%-a,  30%-os kiemelt első lízingdíj esetében és a felett legfeljebb a kárösszeg 30%-a lehet, amely önrészesedési összeg a lízingbevevőt terheli. A biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. mint finanszírozó és a gépjármű tulajdonosa.

  Beépített cascos konstrukció: a finanszírozó a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes casco biztosítás megkötését írja elő, amelyet a Finanszírozó köt meg a biztosítóval a finanszírozás futamideje lejárta időpontjáig terjedő hatállyal. A lízingbevevő a Finanszírozó által megkötött casco biztosítási szerződéshez társbiztosítottként csatlakozik. A casco biztosítás díja kamatban kerül megfizetésre. Az éves induló ügyleti kamat mértéke annak figyelembevételével kerül meghatározásra, hogy az ügyleti kamat magában foglalja a lízingbeadó által megkötött casco biztosítási szerződésnek a finanszírozás futamideje teljes időtartamára számított biztosítási díját is. A lízingbevevő, mint társbiztosított a finanszírozás futamideje alatt a reá vonatkozó biztosítási jogviszonyt nem mondhatja fel.

  Casco-mentes konstrukció: az ügyleti kamat részét képező kamatfelár mellett nem szükséges casco biztosítást kötni a finanszírozott gépjárműre. Ilyen, a fentebb említett más konstrukciókhoz képest magasabb ügyleti kamatozású  konstrukció választásakor mérlegelni kell, hogy az ügyfélnek káresemény bekövetkezése esetén saját költségén helyt kell állnia a finanszírozó, mint tulajdonos felé a gépjárműben bekövetkező károkért a szerződés szerinti tartozásának erejéig.

  Milyen futamidővel vehető igénybe a finanszírozás?

  Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (nem természetes személyek) esetén a maximális futamidő 96 hónap is lehet.

  Milyen önerő szükséges a gépjármű megvásárlásához?

  Gépjárművét akár már 20% önerő fizetése mellett megvásárolhatja.

 • Vezetheti a családtagom az autót? Milyen dokumentumok szükségesek hozzá?

  Vezetheti. Ügyfélszolgálatunkon igényelhető, egy ügyvezető igazgató által aláírt vezetői engedély kitöltése szükséges hozzá, amit minden esetben a gépjárműben kell tartania.

  Külföldre utazom, mi a teendő ilyenkor?

  Ellenőrizni, hogy van-e külföldi assistance szolgáltatás az autón. Amennyiben nincs, érdemes kiterjesztést kérni. A kiterjesztés időtartama minimum 30 nap.
  Zöld kártya meglétét ellenőrizni, illetve tájékozódni az adott országba való utazás feltételeiről. Ahol nem érvényes a zöld kártya lehet, hogy közjegyzői ellenjegyzéssel ellátott Vezetői országelhagyási engedély szükséges. Ahol nem érvényes a Zöld kártya egyezmény, ott határbiztosítást kell kötni.
  A feltételekről az alábbi linken lehet tájékozódni:
  http://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok

  Szeretnék utólag beszereltetni egy extrát, mi a módja?

  Kétféleképpen történhet az extra kifizetése – egy összegben továbbterheljük az ügyfél felé vagy beépítjük a havidíjba.

  Elvesztettem az üzemanyagkártyámat, mi a teendő?

  Azonnal bejelenteni ügyfélszolgálatunkra. Rendszám és kártya típus megadása után letiltatjuk és rendelünk egy újat. Bejelentéstől számítva 24 óra az átfutási idő, ez idő alatt bekövetkezett bármilyen terhelés a kártyán az ügyfél költsége. A kártya pótlása ingyenes.

  Elvesztettem / elfelejtettem a pin kódot az üzemanyagkártyához, lehet újat igényelni?

  Shell kártya esetében lehet igényelni jelszó emlékeztetőt, OMV és MOL kártyák esetében új kártya rendelése szükséges.

  Autópálya matricát szeretnék, mennyibe kerül?

  Első vásárláskor ügyintézési díjmentes (év közben is!), Utána amennyiben az év végén meghirdetett kampány keretén belül igényel ügyfelünk éves matricát, továbbra is díjmentes.

  Hogyan tudom személyesen intézni az autópálya matrica átírást?

  Ford Bérlet által írt meghatalmazással, leadott autó esetében másik, saját autóra történő átírás esetén lízingzáró nyilatkozattal, mely tartalmazza, hogy ügyfelünk az autót leadta és az Ford Bérlet lemond az autópálya matrica használatáról.

  Milyen esetekben tudok igénybe venni csereautót?

  Amennyiben a szerződése tartalmazza a csereautó átalányt, szerviznél és káreseménynél az ügyfél szerződésében meghatározott napra.

  Belföldi assistance szolgáltatásom van, külföldre szeretnék utazni, mi a teendő?

  Rendszám és az utazás időpontjának bejelentése szükséges. Amennyiben ügyfelünk rendelkezik meglévő optimum csomaggal, úgy az assistance kiterjesztésének aktuális díjáról elérhetőségeinken.

  Kit hívhatok külföldi assistance szolgáltatás igénybevétele esetén?

  +36 1 4 253 253

  Elveszett a forgalmi, mi a teendő?

  E-mailben mindenféleképpen jelezze ügyfélszolgálatunkon, utána mi elindítjuk a rendelési folyamatot. Amennyiben ellopták a forgalmi engedélyt ez esetben a rendőrségi feljelentést is kérjük másolatban. Továbbá kérjük meg az ügyfelet, hogy nyilatkozzon a zöld kártya meglétéről – amennyiben ezt a forgalmi engedéllyel együtt elvesztette / ellopták pótolni kell. 24 órás ügyintézési idővel számolhatunk.

  Hogyan tudok közlekedni forgalmi engedély nélkül?

  A forgalmiról tudunk küldeni másolatot, egyébként 24 órás az ügyintézési idő, de nem javasoljuk, hogy forgalmi engedély nélkül közlekedjen a használó.

  Parkolási engedélyt szeretnék, van-e rá lehetőség?

  Igen, további részletekért forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz a Fordberlet@aldautomotive.com címre vagy hívja a 06-1-802-0249-es telefonszámot munkaidőben.

  Megsérült a rendszámtábla mi a teendő?

  Írásban kérjük jelezni, megrendeljük az újat. Ez idő alatt megküldjük a legyártási engedélyt a használónak, ezzel fog tudni közlekedni az autóval a pótlás időtartama alatt. Amint megérkezik az új rendszám személyesen átvehető irodánkban. Átvételnél mindenféleképpen hozza magával a régi rendszámot, csak ennek leadásával veheti át az újat!

  Egyik rendszámtábla elveszett/ellopták, mi a teendő?

  Szintén írásban kérjük jelezni, a folyamat ugyanaz, mint a rendszámtábla sérülése esetén. Annyi a különbség, hogy a régi rendszám nem kerül leadásra.

  Ellopták az autómat mi a teendő?

  Tegyen feljelentést a rendőrségen azonnal, illetve mindenféleképpen tegyen bejelentést nálunk is minél hamarabb. Szükségünk lesz majd a rendőrségi feljelentésre + kárbejelentőre, kulcsokra, szervizfüzetre, ha az nem volt az ellopott autóban, nemzetközi zöldkártyára, forgalmira illetve minden egyéb megmaradt dokumentumra. Amennyiben a forgalmi engedélyt is ellopták, a rendőrségi feljelentésben mindenféleképpen szerepeljen dokumentum eltulajdonítása!!!

  Mikor van a szezonális gumicsere?

  Tavaszi általában: március 15 – április 15 Téli általában: október 15. – november 15.

  Mikor kaphatok új gumit?

  3 mm alatt év közben is (télinél 4 mm alatt cseréljük). Amennyiben van még a kalkulált mennyiségből ez esetben Ford Bérlet költsége, ha nincs továbbterheljük. A törvény 1,6 mm-t ír elő, kopásjelző ezt mutatja, a Ford Bérlet viszont már 3 mm alatt selejtezi a gumiabroncsokat.

  Defekt esetén mi a teendő?

  Bármelyik gumis partnerhez bemenni illetve hétvégén vagy amennyiben nem mozdítható az autó az assistance-t kell hívni. Minden esetben továbbterhelős tétel.

  Sérült felni esetén kihez kell fordulni?

  Amennyiben a gyári alufelni sérült márkaszervizhez, utángyártott vagy lemez felni esetében gumis partnerhez. Minden esetben továbbterhelős tétel, önrész felett a biztosító téríti.

  Melyik biztosító társaságnál vagyunk bizosítva?

  Több biztosítóval állunk szerződéses kapcsolatban, további részletekért forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz a Fordberlet@aldautomotive.com címre vagy hívja a 06-1-802-0249 -es telefonszámot munkaidőben.

  Történt egy kis baleset, itt állok a helyszínen, mi a teendő?

  Kék-sárga bejelentő kitöltése - fontos, hogy ha a másik személy okozta a kárt a bejelentőre ráírja, hogy elismeri a felelősséget. Legyen kitöltve a másik fél biztosítója. Amennyiben megtagadja ezek kitöltését, nem ismeri el a felelősséget, minden esetben rendőrt kell hívni.

  Szeretném megjavíttatni az autót casco terhére, mi a teendő?

  Forduljon márkakereskedéseinkhez. Részletek felől tájékozódjon Ügyfélszolgálatunknál a Fordberlet@aldautomotive.com címen vagy hívja a 06-1-802-0249 -es telefonszámot munkaidőben.

  Mi a gap biztosítás?

  Kiegészítő biztosítás, mely személygépjármű és 3,5 t megengedett össztömeg alatti tehergépjármű üzemeltetése során casco biztosításra rendezett kár vagy szenvedett gfb kár esetén mentesíti az ügyfeleket a könyvszerinti érték és a káridőponti érték közötti eltérés összegének viselése alól.

  Panaszom van, kihez fordulhatok?

  Panaszát jelezheti e-mailben a fordberlet@aldautomotive.com címre vagy hívja a 06-1-802-0249 -es telefonszámot munkaidőben.

  Mik a ford bérlet elérhetőségei?

  A Ford Bérlet partnere az Ford Bérlet Automotive Magyarország Kft. Telefonszám: Tel: 06-1 802 0249
  E-mail cím: fordberlet@aldautomotive.com

  Hol tudok ford bérlet ajánlatot kérni?

  Részletes információkért kérem keresse az Önhöz legközelebb eső Ford Márkakereskedést.

 • Mit jelent a Ford Biztosítás?

  A Ford Biztosítás egy különleges extra szolgáltatásokat nyújtó casco biztosítás, melynek alapja az Allianz Casco.

  Milyen extrákat kínál a Ford Biztosítás?

  A biztosítás kiterjed elemi károkra, lopáskárokra és töréskárokra is. Széles fedezeti körrel rendelkezik, kiterjed többek között autómentés költségfedezetére, cserejármű szolgáltatásra és aktív kárrendezésre. A szolgáltatásokkal kapcsolatos részleteket a mindenkori Allianz Casco ÁSZF és a Ford Biztosítás Különös Feltételek határozzák meg. Azon szolgáltatások, amelyek az Allianz Casco biztosítási termék alapján illetik meg a szerződőt/biztosítottat, az Általános Szerződési Feltételekben kerülnek rögzítésre, míg az azon túlmutató vagy attól eltérő szolgáltatások záradék formájában kerülnek rögzítésre a biztosítási ajánlaton és kötvényen.

  Milyen autóra köthetek Ford Biztosítást?

  A konstrukció új és használt Ford gyártmányú személygépjárművekre, kishaszongépjárművekre és tehergépjárművekre elérhető a magyarországi Ford márkakereskedésekben és márkaszervizekben. A biztosítás kiterjed a biztosított gépjárműre, annak gyári széria, gyári extra és egyéb extra tartozékaival együtt, annak rendszámtáblájára, kötelező tartozékaira és lopásgátló rendszerére. A kiemelt, jelölendő tartozékok közül azokra, melyek az ajánlaton jelölésre kerültek. A biztosítás a jármű gyári keréktárcsáira összesen 250.000 forintig, gyári elektroakusztikai, multimédia és navigációs rendszereire együttesen 250.000 forintig terjed ki. A 250.000-es értékhatár 500.000 vagy 1.000.000 forintra a szerződő választása szerint kötéskor kiterjeszthető, a kiterjesztéssel a gyáritól eltérő keréktárcsák, illetve elektroakusztikai, multimédia és navigációs rendszerek is biztosíthatóvá válnak.

  Hol köthetem meg a biztosítást?

  Ford Biztosítást kizárólag a magyarországi Ford márkakereskedésekben és márkaszervizekben lehet kötni.

  Mennyibe kerül a biztosítás?

  A biztosítás díját számos tényező befolyásolja, pl. a szerződő születési dátuma és lakóhelye, jogi személyek esetén a szerződő székhelye, a jármű műszaki és használati adatai, illetve a választott önrészesedés és díjfizetési, valamint kommunikációs forma. A szerződő által hozott kármentességi igazolásnak szintén kedvező hatása lehet a díjra, amennyiben az alapján Casco bónusz fokozat rögzíthető, illetve a GFB és a Casco együttkötése esetén is kedvezőbb díj érhető el.

  Milyen bónusz besorolásba kerül az előzmény nélküli új belépő?

  Az előzmény nélküli új belépő besorolása C1.

  Milyen módon lehet bejelenteni a biztosítási eseményt?

  A kárt be lehet jelenteni a Ford márkaszervizekben, az Interneten (www.allianz.hu), vagy a Ford Biztosítás telefonos ügyfélszolgálatán (06-1-2-372-322), e-mailen (fordbiztositas@allianz.hu), ill. az Allianz ügyfélkapcsolati helyszínein.

  Mely biztosító áll a Ford Biztosítás mögött?

  A Ford Biztosítás partnere az Allianz Hungária Zrt. (www.allianz.hu)

  Hány napon belül kell bejelenteni a bekövetkezett biztosítási eseményt?

  A biztosítási eseményt a bekövetkeztétől számított 2 munkanapon belül be kell jelenteni a biztosítónak.

  Megtérül-e a casco feltételei alapján, ha a gépjármű kulcsát elveszítették, és emiatt le kell cserélni a zárgarnitúrát?

  Igen, ezen kármegelőzési kötelezettség körében felmerülő költségeket a biztosító megtéríti.

  Milyen kötelezettsége van a biztosítottnak, ha bekövetkezett egy biztosítási esemény?

  Kárenyhítési, kárbejelentési és felvilágosítás adási kötelezettsége, valamint a kár elbírálásához szükséges dokumentumokat és adatokat a biztosító rendelkezésére kell bocsátania.

  Hogyan és mikor kell igazolni a jármű felszereltségét?

  A jármű felszereltsége az alábbiakkal igazolható: a gyári széria felszereltség megléte a jármű azonosítását szolgáló Eurotax-kódszámmal, vagy a jármű biztosítónak történő bemutatásával; a gyári extra felszereltség és az egyéb extra felszereltség a beépítés igazolásával (pl. vásárlási számlával, szerviz számlával), vagy a jármű biztosítónak történő bemutatásával. Az utastér, illetve a csomagtér bármilyen átalakításával utólagosan beépítésre kerülő elektroakusztikai készülékek és tartozékaik nem vonhatóak biztosítási fedezetbe. A gyári széria, gyári extra és egyéb extra, valamint a kiemelt felszereltség fogalmát az Általános szerződési feltételek tartalmazzák.

  Mikor jogosult a biztosított casco bónuszra?

  Kármentes, töréskárra is fedezetet nyújtó, két éven belül megszűnt előzmény casco szerződés alapján (ha az nem díjnemfizetés, és nem káresemény miatt szűnt meg), vagy legalább B6 vagy magasabb bonusz-besorolású, határozatlan tartamú Allianz GFB alapján.

  A kölcsöngépjármű szolgáltatás évente többször is igénybe vehető?

  A szerződő biztosítási évenként 1 alkalommal, a biztosított gépjármű kijavításának optimálisan szükséges időtartamára, de legfeljebb 5 napra, 5.000 Ft/nap összeghatárig jogosult a kölcsöngépjármű szolgáltatásra. További feltétel, hogy a szerződőnek a biztosítónál a káresemény időpontjában a biztosított gépjárműre kötött és érvényben levő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással is rendelkeznie kell, a kölcsöngépjármű igénybe vétele az Allianz Casco szerződés feltételeinek megfelelő biztosítási esemény bekövetkezéséhez kapcsolódik és a káresemény a Magyarország területén következett be.

  Milyen esetben vállalja át a biztosító az önrészesedés 50 %-át?

  Ha a biztosított személygépkocsi a káresemény időpontjában bármely biztosítónál A00 vagy bonus osztályban nyilvántartott, hatályos kötelező gépjármű- felelősségbiztosítással rendelkezik, és a káresemény időpontjában a gépjármű az első forgalomba helyezésétől számítva 4 évnél nem idősebb, továbbá ha a jelen biztosítás alapján térítendő sérülés helyreállítását a biztosított személygépkocsi márkája szerinti márkaszerviz hálózatában végzik.

  Változhat-e a biztosítás díja, ha pl. módosul a lakcímem / cégem székhelye?

  A Ford Biztosítás különös feltételei alapján a biztosító szolgáltatását a kockázatviselés kezdetétől számított 3 évig változatlan díjért nyújtja.

  Felmondhatom-e a szerződést 3 éven belül?

  A szerződés felmondható 3 éven belül, azonban ebben az esetben a biztosító jogosult annak a díjengedménynek a megfizetését követelni, amelyet a szerződés 3 éves tartamára tekintettel a szerzőnek nyújtott.

  Mi történik, ha díjnemfizetéssel szűnik meg a szerződés a kockázatviselés kezdetétől számított három éven belül?

  A biztosító jogosult annak a díjengedménynek a megfizetését követelni, amelyet a szerződés 3 éves tartamára tekintettel a szerzőnek nyújtott.

  Mit jelent az aktív kárrendezés szolgáltatás?

  A biztosító tisztázott jogalap esetén megtéríti a Magyarország területén gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységet folytató - biztosítótársasággal kötött, érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező károkozó által személygépjárműben okozott kárt, a KGFB kárszámítási szabályai szerint, önrész levonása és a casco díjkedvezmény elvesztése nélkül, ha a károsult a biztosítónál a károkozás időpontjában érvényes gépjármű-felelősségi és teljes körű casco biztosítással rendelkezett, és a biztosítóval megállapodást kötött a kárának casco biztosítás alapján, önrész levonása nélkül történő megtérítésére.

  Mi a teendő, ha a biztosított gépkocsi indítókulcsa elveszik?

  Mindazon zárak, kódkártyák, valamint a gyújtáskapcsoló cseréjéről haladéktalanul szükséges intézkedni, amelyek kulcsához illetéktelenek hozzájuthattak, vagy amelyek az eredeti kulcsok nélkül is működtethetővé váltak

  Ki lehet a biztosítás szerződője?

  A biztosítás szerződője lehet a jármű tulajdonosa, vagy a forgalmi engedélybe bejegyzett üzemben tartója, illetve aki a jármű megóvásában érdekelt, vagy aki a szerződést ilyen személy javára köti meg

  Térít a biztosító, ha a járművet ismeretlen tettes rongálta meg?

  Az ismeretlen személy által okozott rongálás károkra is kiterjed a biztosítás.

  Térít a biztosító vadkár esetén?

  A vaddal történő közúti ütközés töréskárként térül.

  Mikor nem von önrészesedést a biztosító?

  A szélvédő és a fényszórók, külső lámpák csere nélküli javítása esetén és indokolt üvegcsere esetén, ha az utángyártott alkatrész felhasználásával, gazdaságosan történik, nem von önrészesedést a biztosító.

  Milyen önrészesedés válaszható?

  A szerződéskötéshez két önrészesedés választása szükséges: százalékos és forintos önrészesedés. A százalékos önrészesedés 10%, 20% vagy 30% lehet. A forintos önrészesedés minimum és maximum értéke a gépjármű adatai alapján kerül meghatározásra, a két érték között a szerződő szabadon választhatja meg az általa áhított önrészesedést. A százalékos önrészesedés mind elemi, mind lopás, mind törés károk esetén alkalmazásra kerül, de töréskárok esetén a forintban meghatározott minimális alap önrészesedés és a százalékos önrészesedés közül az kerül alkalmazásra, amely az adott kár esetében nagyobb összeget jelent.

  Hol érhetem el az Általános szerződési feltételeket és a Különös feltételeket?

  A szerződési feltételeket kérjük, hogy keresse márkaszervizeinkben és márkakereskedéseinkben, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére!

 • Tisztelt Ügyfelünk!

  Jogszabályi változásokra figyelemmel 2018. május 25-től módosul az FCE Credit Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Rövidített név: FCE Credit Zrt.; Székhely/levelezési cím: 2000 Szentendre, Galamb József utca 3.; Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cégjegyzékszám: 13-10-041946; Adószám: 12176546-2-13; Statisztikai számjel: 12176546-6491-114-01; E-mail cím: credith1@ford.com; Telefonszám: +36 26 802-647;  Kapcsolattartó: Pálosi Miklós; a továbbiakban „FCE Credit Zrt.”) adatkezelési tájékoztatója, amelynek kivonatát tájékoztatásul mellékeljük jelen levelünkhöz.

  Az FCE Credit Zrt., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

  Az FCE Credit adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek és a részletes adatkezelési tájékoztató folyamatosan megtalálható a www.fordcredit.hu weboldalon, valamint székhelyünkön.

  Az FCE Credit Zrt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az FCE Credit Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

  Az FCE Credit Zrt. az alábbiakban röviden összefoglalva ismerteti adatkezelési gyakorlatát

  Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

  1.     Adatkezelő
  Név: FCE Credit Zrt.
  Székhely: 2000 Szentendre, Galamb József utca 3.
  Cégjegyzékszám: 13-10-041946
  Honlap: www.ford.hu
  Telefonszám: +36 26 802-647
  E-mail cím: credith1@ford.com

  2.     Az Adatkezelés célja, jogalapja és egyéb körülményei

  Az FCE Credit Zrt. által végzett adatkezelések a FCE Credit Zrt által nyújtott szolgáltatások teljesítése, jogszabályi kötelezettségek és adatszolgáltatások teljesítése, valamint bizonyos esetekben az FCE Credit vagy harmadik személyek jogos érdeke érdekében történik. Az FCE Credit Zrt. az által végzett adatkezelések céljáról, jogalapjáról és egyéb körülményeiről a részletes adatkezelési tájékoztatóban, adatkezelési célonként kategorizálva ad további tájékoztatást.

  Az adatkezelés jogalapja

  • az érintett önkéntes hozzájárulása, melyet Ön bármikor önkéntesen jogosult visszavonni; továbbá
  • az érintettel megkötött szerződés teljesítése, illetve
  • az FCE Credit Zrt.-re vonatkozó egyéb polgári jogi kötelezettség teljesítése.

  További adatkezelés
  Amennyiben az FCE Credit Zrt. további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

  Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

  Az FCE Credit Zrt. adatkezeléseibe bevont minden partnerével külön megállapodást kötött, melyben felek vállalták, hogy az adatkezelés során a fenti elvek, törvények és rendeletek szerint járnak el. Amennyiben úgy érzi, hogy ez nem valósul meg, kérjük, jelezze belső adatvédelmi felelősünknél, hogy panaszát haladéktalanulaz FCE Creit Zrt. kivizsgálhssa.

  3.     Az adatok fizikai tárolásának helye(i):
  Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, illetve az Önnel fennálló jogviszony létesítése, fenntarása, ellenőrzése érdekében. 

  A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:
  az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a honlap látogatása során generálódnak és melyeket a rendszer a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható.

  Az adathoz kizárólag az FCE Credit Zrt felhatalmazott munkavállalói és megbízottjai, teljesítési segédei férhetnek hozzá, akik az adatkezelési célok megvalósításában, ellenőrzésében közreműködnek, valamint a képviselettel kapcsolatban eljárnak, a munkavégzésükhöz feltétlenül szükséges mértékben.

  4.     Az adatkezelés időtartama (Megőrzési idő)
  A kezelt papír alapú, illetve elektronikus adatok megőrzésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a „Ptk.”)  6:22. § (1) bekezdése szerinti általános elévülési idő az irányadó, mely jelenleg öt év, és amelyet a számlaszerződés megszűnésétől kell számítani.

  Egyes jogszabályok további – ettől eltérő, rövidebb vagy hosszabb - adatmegőrzési időket írhatnak elő. Ilyenek pl. a számviteli törvényben (az „Szmt.), a pénzmosás megelőzéssel kapcsolatos törvényi szabályozásban (a „Pmt.”) meghatározott őrzési idők. Az FCE Credit Zrt. ilyen esetben az adatokat a különös jogszabályban kötelezően előírt megőrzési idő figyelembevételével őrzi.

  5.     Személyes adatok kategóriái
  Az FCE Credit Zrt. a személyes adatok következő kategóriáit kezeli:
  a)     azonosító adatok;
  b)    kapcsolattartási adatok;
  c)     pénzügyi szokásokkal kapcsolatos adatok;
  d)    fizetési és számlaműveletek teljesítéséhez, nyilvántartásához szükséges adatok.

  Az FCE Credit Zrt. által kezelt személyes adatok kategóriára vonatkozóan a részletes adatkezelésit tájékoztató nyújt további tájékoztatást.

  Az adatkezelésben érintett adatok

  ADATKEZELÉS CÉLJA

  KEZELT ADATOK, ADATKÖRÖK

  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

  A terméket, szolgáltatást igénybe vevő természetes személy azonosítása

  személy neve; születési helye és ideje; anyja neve; lakcíme; állampolgársága; azonosító okmányának típusa és száma; adóazonosító jele, illetve száma; vállalkozói igazolvány száma; egyéni vállalkozó adószáma; egyéni vállalkozói tevékenysége végzésének helye; a egyedi ügyfélazonosítója

   

  szerződés teljesítése (GDPR t 6. cikk (1) bekezdés b.) pont)

   

  Kapcsolattartás

  Levelezési vagy értesítési cím; vezetékes vagy mobil telefonszám; elektronikus levelezési cím (email cím)

  szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pont)

   

  Igényelt szolgáltatások adatai

  pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződések, dokumentumok adatai

  szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pont)

   

  Pénzügyi szolgáltatás nyújtása

  pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó tranzakciók adatai

  jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pont):

   

   

  Fizetési műveletekhez kapcsolódó egyéb adatok kezelése

  pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó tranzakciók adatai

  szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pont)

   

  Számviteli előírások teljesítése

  referenciaszám, bankszámlaszám, befizetés összege és devizaneme, felszámított díjak, terhelt összeg, bevett/kiadott címlet

  jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pont):

   

  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) bekezdés

  6.     Adattovábbítás harmadik felek részére
  Az FCE Credit Zrt. az Ön személyes adatait a részletes adatkezelési tájékoztatóban meghatározott címzetti kategóriákba tartozó személyekkel közli, amennyiben a személyes adatok ilyen személyekkel való közlése szükséges a szolgáltatásaink nyújtásához, vagy az adott adatkezelési cél eléréséhez. Bizonyos esetekben az FCE Credit Zrt. jogszabályi előírás alapján köteles adatszolgáltatást teljesíteni hatóságok felé, amely során előfordulhat, hogy az Ön személyes adata is továbbításra kerül.

  7.     Adatfeldolgozás és kiszervezés
  Az FCE Credit Zrt. bizonyos szolgáltatások nyújtása vagy tevékenységek végzése során harmadik fél szolgáltatásait veszi igénybe (pl. informatikai szolgáltatások, üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása), amely során az FCE Credit Zrt -vel szerződéses jogviszonyban álló partner az FCE Credit Zrt utasításai alapján adatkezelést végez, ezért az FCE Credit Zrt adatfeldolgozójának minősül. Az adatfeldolgozó a tevékenysége ellátása során bizonyos esetekben az Ön személyes adataihoz hozzáférhet és jogosult azokat megismerni. Az ilyen esetekben az FCE Credit Zrt. megfelelő szervezeti és technológiai intézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében és ilyen intézkedések alkalmazását követeli meg az adatfeldolgozóitól is a személyes adatainak védelme érdekében.

  Az adatfeldolgozás jogalapja: a jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja alapján)

  Az FCE Credit Zrt. a Hpt. 68. §-a szerinti felhatalmazással a tevékenységéhez kapcsolódó olyan tevékenységet, amely során adatkezelés vagy adatfeldolgozás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett kiszervezheti.

  Az adatfeldolgozás és a kiszervezés keretében történt személyes adatok továbbításáról és az adattovábbítás címzettjeinek köréről a részletes adatkezelési tájékoztató, valamint a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló üzletszabályzat 5.7. pontja tartalmaz további információt. Az Ön személyes adatainak továbbítása jellemzően az alábbi címzettek részére történik:
  a)     informatikai rendszertámogatási szolgáltatást nyújtók részére;
  b)    adattárolási, archiválási, irattárolási és megsemmisítési tevékenységet végző szolgáltatók részére;
  c)     jogi képviselők, ügyvédek részére;
  d)    postázási, kézbesítési és iratkezelési szolgáltatást nyújtók részére;
  e)     ügyfélbizonylatok és tájékoztatók előállító, nyomdai szolgáltatást nyújtók részére;
  f)     bankkártya megszemélyesítés és előállító társaságok részére;
  g)    fizetési szolgáltatást lebonyolító társaságok részére;
  h)    követeléskezelők és végrehajtók részére.

  A Hpt. 164. §-a alapján a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adattovábbítás nem jelenti a banktitok sérelmét, és ennek megfelelően a személyes adatai is továbbíthatók az FCE Credit Zrt. részére ilyen tevékenységet végző vállalkozások részére.

  Az FCE Credit Zrt. a termék szolgáltatás nyújtása, illetve igénybevétele során rendelkezésre bocsátott, illetve rendelkezésére álló adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kizárólag jogszabályban meghatározott esetben továbbítja.

  Adatfeldolgozók:

  Az adatfeldolgozó neve, elérhetőségei

  Az adatfeldolgozó által nyújtott szolgáltatások

  Az adatfeldolgozó részére továbbított adatok köre

  Az adatfeldolgozás időtartama

  Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 8.;weboldal:www.merkantil.hu a továbbiakban „MB”)

  Lízingszerződéshez és a gépjárműhöz kapcsolódó kedvezmények, szolgáltatások végrehajtása, elszámolása, ellenőrzése.

  a fenti 5. pontban meghatározott adatok teljes köre.

  A szolgáltatásra vonatkozó szerződés időtartama, a személyes adatok törléséig (visszavonásig) illetőleg azt követően a polgári jogi elévülés időtartamáig, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik

  Ford Közép- és Kelet-Európai Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 2000 Szentendre, Galamb József utca 3.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-200425; telefonszám: +36 1 777 7555; weboldal: www.ford.hu;  a továbbiakban: „FKKE”)

  Lízingszerződéshez és a gépjárműhöz kapcsolódó kedvezmények, szolgáltatások végrehajtása, elszámolása, ellenőrzése.

  a fenti 5. pontban meghatározott adatok teljes köre.

  A szolgáltatásra vonatkozó szerződés időtartama, a személyes adatok törléséig (visszavonásig) illetőleg azt követően a polgári jogi elévülés időtartamáig, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik

  FCE Services Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2000 Szentendre, Galamb József utca 3.; az „FCES”)

   

  Lízingszerződéshez és a gépjárműhöz kapcsolódó kedvezmények, szolgáltatások végrehajtása, elszámolása, ellenőrzése.

  §  a fenti 5. pontban meghatározott adatok teljes köre.

  A szolgáltatásra vonatkozó szerződés időtartama, a személyes adatok törléséig (visszavonásig) illetőleg azt követően a polgári jogi elévülés időtartamáig, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik

  FCE Bank Plc (székhely: Arterial Road, Laindon, Essex, SS15 6EE; weboldal:www.fcebank.com; a továbbiakban: „FCE Bank”)

  Lízingszerződéshez és a gépjárműhöz kapcsolódó kedvezmények, szolgáltatások végrehajtása, elszámolása, ellenőrzése.

  §  a fenti 5. pontban meghatározott adatok teljes köre.

  A szolgáltatásra vonatkozó szerződés időtartama, a személyes adatok törléséig (visszavonásig) illetőleg azt követően a polgári jogi elévülés időtartamáig, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik

  FBSC Pvt. Ltd. (székhely 143, RMZ, Millenia Business Park 
  N.I., Near American School, Perungudi Chennai 600096 India;

  a továbbiakban: „FBSC”)

   

  Lízingszerződéshez és a gépjárműhöz kapcsolódó kedvezmények, szolgáltatások végrehajtása, elszámolása, ellenőrzése.

  §  a fenti 5. pontban meghatározott adatok teljes köre.

  A szolgáltatásra vonatkozó szerződés időtartama, a személyes adatok törléséig (visszavonásig) illetőleg azt követően a polgári jogi elévülés időtartamáig, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik

  Ford Motor Company, (székhely:Michigan, Dearborn; weboldal: www.ford.com; a továbbiakban: „FMC”).

  A Ford Motor Company, mint a Ford Csoport anyavállalata a Ford Csoportba tartozó vállalatok számára informatikai, hálózat-támogatási és adminisztrációs szolgáltatásokat nyújt a Ford hálózatok és adatok védelme, valamint a cégcsoportba tartozó eszközökhöz való hozzáférés biztosítása érdekében.

  §  a fenti 5. pontban meghatározott adatok teljes köre.

  A szolgáltatásra vonatkozó szerződés időtartama, a személyes adatok törléséig (visszavonásig) illetőleg azt követően a polgári jogi elévülés időtartamáig, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik

   

   

  §

   

  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei
  Az adatkezeléssel érintettet az alábbi jogok illetik meg:
  a)     tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
  b)    kérheti személyes adatainak helyesbítését;
  c)     kérheti személyes adatainak törlését vagy korlátozását;
  d)    élhet adathordozhatósághoz való jogával;
  e)     tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen;
  f)      jogainak megsértése esetén az FCE Credit Zrt.-hez, az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, valamint bírósághoz fordulhat.

  8.1.      Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
  Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

  Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

  A részletes szabályok a GDPR Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

  8.2.      Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.  Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:
  a)  az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
  b)  az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
  c)  a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
  d)  jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,
  e)  a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik - , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
  f)  adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

  A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:
  a)  a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
  b)  az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
  c)  az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
  d)  a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
  e)  arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

  Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

  Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a GDPR Rendelet 13. cikke tartalmazza.

  8.3.      Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
  Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet  az adatkezelőnek  a személyes adatok megszerzésétől számított  legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint  a személyes adatok forrásáról  és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

  A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog)  írtak irányadók.

  E tájékoztatás részletes szabályait a GDPR Rendelet 14. cikke tartalmazza.

  8.4.      Az érintett hozzáférési joga
  Az érintett visszajelzést kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, tájékoztatást kérhet:
  a)  az adatkezelés céljáról,
  b)  az érintett személyes adatok kategóriáiról,
  c)  arról, kik ismerhetik meg a személyes adatokat, különösen, hogy harmadik országba továbbítják-e,
  d)  az adatkezelés időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
  e)  azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  f)  az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
  g)  ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról.
  Amennyiben a személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
  Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

  Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a GDPR Rendelt 15. cikke tartalmazza.

  8.5.      A helyesbítéshez való jog
  Az érintett kérésére az FCE Credit Zrt. indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  Ezen szabályokat a GDPR Rendelet 16. cikke tartalmazza

  8.6.      A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és korlátozásához való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha
  a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
  d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges
  a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

  A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a GDR Rendelet 17. cikke tartalmazza.

  8.7.      Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Az érintett az adatkezelés korlátozására jogosult az alábbi esetekben:
  a)     az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  b)    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  c)     az FCE Credit Zrt.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  d)    az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

  A vonatkozó szabályokat a GDPR Rendelet 18. cikke tartalmazza.

  8.8.      A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
  Az FCE Credit Zrt.  minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az FCE Credit Zrt. tájékoztatja e címzettekről.

  E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

  8.9.      Az adathordozhatósághoz való jog
  Az érintett kérheti, hogy az FCE Credit Zrt. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és azokat másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy az adatok továbbítását az FCE Credit Zrt. közvetlenül másik adatkezelő részére továbbítsa, anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
  a)      az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
  b)      az adatkezelés automatizált módon történik.

  Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a GDPR Rendelet 17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

  A részletes szabályokat a GDPR Rendelet 20. cikke tartalmazza.

  8.10.      A tiltakozáshoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az FCE Credit Zrt. által jogos érdek alapján. Ebben az esetben az FCE Credit Zrt. a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  8.11.    Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:
  a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
  c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
  d)  ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

  Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
  a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

  A további szabályokat a GDPR Rendelet   34. cikke tartalmazza.

  8.12.    Korlátozások
  Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

  E korlátozás feltételeit a GDPR Rendelet 23. cikke tartalmazza.

  8.13.    Jogorvoslati lehetőségek
  Javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen a terméket ténylegesen forgalmazó az FCE Credit Zrt.-nél benyújtható tiltakozás, panasz lehetőségével.
  Jogainak gyakorlásával kapcsolatban az FCE Credit Zrt.-nél az alábbi módokon lehet eljárni:
  a)     postai küldeményben a számlavezető az FCE Credit Zrt. székhelyén vagy levelezési címén,
  b)    elektronikus levél formájában az FCE Credit Zrt. honlapján a panaszkezelés céljából feltüntetett e-mail címen és
  c)     telefonon, azonosítás és hangrögzítés mellett az FCE Credit Zrt. honlapján feltüntetett telefonszámon, valamint
  d)    személyesen, az 1. pont szerinti, a terméket ténylegesen forgalmazó az FCE Credit Zrt. bármely, ügyfelek számára nyitva álló helyiségében az ügyfélfogadási időben.

  8.13.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
  Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

  Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

  A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

  Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

  E szabályokat a GDPR Rendelet 78. cikke tartalmazza.

  8.13.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

  E szabályokat a GDPR Rendelet 77. cikke tartalmazza.

  8.13.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

  Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt tehet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

  Bíróság
  Az érintett az FCE Credit Zrt., illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az FCE Credit Zrt, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban, az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli.
  A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
  Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az FCE Credit Zrt. köteles bizonyítani.
  Az Integrációs Szervezet egyetemleges felelősség mellett működő tagjai, mint az EIR-ben kezelt adatok tekintetében közös adatkezelők az EIR-ben végzett adatkezelésre vonatkozó jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével okozott károkért az érintettel szemben egyetemlegesen felelnek.

  9.  Az érintett megkeresésének megválaszolása
  Az FCE Credit Zrt. a 7 pont szerinti megkeresések, valamint a 7. pont szerint benyújtott panasz kapcsán hozott intézkedésekről haladéktalanul, de a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet, mely határidő a kérelem összetettségétől, illetve a kérelmek számától függően legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az FCE Credit Zrt.

  Amennyiben az FCE Credit Zrt. úgy dönt, hogy nem tesz intézkedéseket az érintett kérelmére, haladéktalanul, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  10.  Az adatkezelés biztonsága
  Az FCE Credit Zrt. a GDPR, valamint pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet alapján köteles eljárni informatikai rendszere biztonságos működtetése és az adatok védelme iránt.

  A személyes adatok védelme, biztonsága érdekében az FCE Credit Zrt. belső szabályozási (adat-és titokvédelem, információbiztonság, hozzáférési jogosultságok stb.), szervezési, műszaki, oktatási intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságáról.

  Ilyenek pl. az IT biztonsági infrastruktúrát alkotó technológiák pl. biztonsági hozzáférés-szabályozások, jogosultságkezelő rendszerek, mely a munkavégzéshez szükséges mértékre korlátozzák a hozzáférési jogosultságokat az egyes munkavállalók esetében, egyes elkülönítések (pl. hitel- és értékpapíradatok nyilvántartása) adatszivárgás elleni védelem, számítógépes azonosítók, jelszó, képernyővédelem, naplózás stb.

  Egyes kockázatok (pl. adathalász levelek, vírusok, kémprogramok stb.) elleni védelem céljából szűrőprogramok kerülnek alkalmazásra. Ezen alkalmazásoknak esetenként következménye lehet pl. kívülről érkező magánlevelek szűrőprogram általi megállítása is.

  Ha az adatkezelést az FCE Credit Zrt. nevében más végzi, ezen adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelésnek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (GDPR) követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

  11.  Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR);
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Szmtv.);
  • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
  • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

  12.  Adatbiztonsági intézkedések
  Az FCE CREDIT ZRT. kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  13.  Technikai adatok
  Az FCE Credit Zrt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  • változatlansága igazolható (adatintegritás);
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

  Az FCE Credit Zrt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

  Az FCE Credit Zrt. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az FCE Credit Zrt. az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

  14.  Az adatkezelés biztonsága
  Az FCE Credit Zrt. az Infotv., a GDPR, valamint egyéb vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályok alapján köteles eljárni informatikai rendszere biztonságos működtetése és az adatok védelme iránt.

  A személyes adatok védelme, biztonsága érdekében az FCE Credit Zrt. belső szabályozási (adat-és titokvédelem, információbiztonság, hozzáférési jogosultságok stb.), szervezési, műszaki, oktatási intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságáról.
  Ilyenek pl. az IT biztonsági infrastruktúrát alkotó technológiák pl. biztonsági hozzáférés-szabályozások, jogosultságkezelő rendszerek, mely a munkavégzéshez szükséges mértékre korlátozzák a hozzáférési jogosultságokat az egyes munkavállalók esetében, egyes elkülönítések (pl. hitel- és értékpapíradatok nyilvántartása) adatszivárgás elleni védelem, számítógépes azonosítók, jelszó, képernyővédelem, naplózás stb.
  Egyes kockázatok (pl. adathalász levelek, vírusok, kémprogramok stb.) elleni védelem céljából szűrőprogramok kerülnek alkalmazásra. Ezen alkalmazásoknak esetenként következménye lehet pl. kívülről érkező magánlevelek szűrőprogram általi megállítása is.

  Ha az adatkezelést az FCE Credit Zrt. nevében más végzi, ezen adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelésnek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (GDPR) követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

  Az érintett a fenti jogait a Társaság valamely elérhetősége útján gyakorolhatja.

  A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a magyar és az európai uniós jogszabályok szabályai az irányadók.

  15.  Nyilatkozatok és szavatosságok
  A hozzájáruló nyilatkozat aláírásával az érintettek kifejezett és egyértelmű hozzájárulásukat adjuk ahhoz, hogy az FCE Credit Zrt. a fenti adatokat kezelje, feldolgozza, azokat továbbítsa az Adatfeldolgozók részére. Az Adatfeldolgozók a vonatkozó jogszabályokkal összhangban megfelelő szintű adatvédelmet és adatbiztonságot biztosítanak. Az Adatfeldolgozók az FCE Credit Zrt. utasításainak megfelelően végzik a továbbított adatok feldolgozását.

  Kijelentjük, hogy a társaságunk vagy annak ügyfelei, azok kapcsolattartói, munkavállalói, egyéb képviselői adatait azok kifejezett, egyértelmű és önkéntes, megfelelően tett hozzájárulása alapján továbbítja/továbbította az FCE Credit Zrt. részére. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a jelen hozzájárulás teljesítésével összefüggésben olyan adatot továbbítottunk az FCE Credit Zrt. részére, amely harmadik személy személyes adatának, üzleti titkának vagy banktitkának minősülhet, kötelességünk és felelősségünk, hogy megszerezzük a kérdéses harmadik személy hozzájárulását az adattovábbításhoz, illetve ahhoz, hogy azt az FCE Credit Zrt. a fentieknek megfelelően megismerhesse, kezelhesse és továbbítsa az Adatfeldolgozók részére.

  Az FCE Credit Zrt. és az Adatfeldolgozók az érintett adatait a jogszabályok által lehetővé tett vagy kötelezően előírt adattovábbítások kivételével nem továbbítja harmadik személyek részére. Az adatokat az FCE Credit Zrt. és az Adatfeldolgozó dolgozóin, illetve adatfeldolgozóin kívül mások nem ismerhetik meg. Az FCE Credit Zrt. által végzett adatkezelés minden tekintetben megfelel az Infotv. előírásainak és az egyéb speciális adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek.

  A jelen Tájékoztató megismerésével és a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával az érintett felmentést ad az üzleti, értékpapír- és banktitokra vonatkozó rendelkezések alól az FCE Credit Zrt. és annak Adatfeldolgozói részére, egyben hozzájárul ahhoz, hogy üzleti, értékpapír- és banktitok minősülő adatokat, információkat, dokumentumokat az FCE Credit Zrt. és annak Adatfeldolgozói teljes terjedelmében és tartalmában megismerjék.

  16.  Egyéb rendelkezések
  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Minta Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  17.  A jelen Tájékoztató módosítása
  Az FCE Credit Zrt. – a jogszabályok által meghatározott keretek között – időről időre módosíthatja a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót annak érdekében, hogy az összhangban legyen az FCE Credit Zrt. jogi kötelezettségeinek, valamint az érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelési tevékenységeinek változásaival. Kérjük, hogy az esetleges változások megismerése érdekében rendszeresen ellenőrizze a jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatályát.

  A Tájékoztató módosulásáról a www.fordcredit.hu weboldalon, a módosítás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően közzétett tájékoztatóval értesítjük ügyfeleinket.

  Kelt: Budapest, 2018. május 25

 • Kérjük, hogy az FCE Credit weboldal használata előtt olvassa el az alábbi használati feltételeket.

  A weboldal domain-jének, domain nevének tulajdonosa az FCE Credit Zrt.

  A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A weboldal használatának megkezdésével és használatával ezeket a feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

  Szerzői jogok
  A weboldal tartalmának szerzői joga kizárólagosan az FCE Credit Zrt.-t illeti, kivéve azon eseteket, amennyiben egyes konkrét dokumentum(ok)ban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban erre vonatkozó egyéb közlés történik.

  Az FCE Credit Zrt. a weboldalon található anyagok – ellenkező rendelkezés hiányában – kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását, valamint az anyagok letöltését engedélyezi a felhasználók számára, azzal a feltétellel, hogy a felhasználók az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartják.

  A jelen oldalakon található anyagokat, sem azok bármely részét – ellenkező rendelkezés hiányában -  a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

  Az oldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi és egyéb vonatkozó jogszabályokba ütközhet.

  A jelen feltételek értelmében ezen anyagok, illetve azok részeinek más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása az FCE Credit Zrt. külön felhatalmazása hiányában tilos, mely jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket vonhat maga után.

  A jelen weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

  Kapcsolódó oldalak
  A külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az FCE Credit Zrt. tulajdona, vagy egyéb befolyása alatt.

  Amennyiben jelen weboldalról más internetes oldalakra való csatlakozás lehetőségeket igénybe veszi, a jelen weboldalt el fogja hagyni.

  A jelen weboldalhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés a felhasználó kizárólagos felelősségére történik.

  A weboldalt működtető FCE Credit Zrt. ezen egyéb kapcsolódó internetes oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállal.

  A fentiekből következően a kapcsolódó honlapokhoz az FCE Credit Zrt. weboldala csupán hozzáférést közvetít az FCE Credit Zrt. az ilyen oldalakat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyta jóvá, ezért a honlapokért, az azokon elhelyezett információkért, vagy a felhasználásuk következményeiért semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget nem vállal abban az esetben sem, ha azokat az FCE Credit Zrt. valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

  Az FCE Credit Zrt. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez az FCE Credit Zrt. weboldala kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik. Az FCE Credit Zrt. továbbá nem felel más weboldal tulajdonos titoktartási és adatvédelmi gyakorlatának betartásáért.

  A weboldalon megjelenített adatok, információk
  Az FCE Credit Zrt. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az FCE Credit Zrt. felelősséget nem vállal.

  A weboldal tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, vagy jogi tanácsadásnak, azt az FCE Credit Zrt. kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti, továbbá a weboldalon megjelentetett információk nem minősülnek adó-, jogi- vagy egyéb tanácsadásnak.

  A weboldalon található információk alapján hozott, illetve az azokra alapozott üzleti döntésekből eredő károkért az FCE Credit Zrt. nem vállal felelősséget.

  Csak a hivatalosnak minősített nyomtatott dokumentumok tekinthetők hiteles forrásnak.

  Felelősség korlátozása
  Az FCE Credit Zrt., kifejezetten kizárja az oldal, az ehhez kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő, vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget, korlátozás nélkül, ide értve az adatvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat.

  Az FCE Credit Zrt. továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

  Ez a rendelkezés akkor is érvényes, ha a weboldalt működtető a bekövetkezett kár felmerültének lehetőségére előzetesen figyelmeztették.

  Jogkövetkezmények
  A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az FCE Credit Zrt. haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

  Módosítás
  Az FCE Credit Zrt. fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

 • Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll, annak vagy bármely részének jogosulatlan felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül.

  Az FCE Credit Zrt. a honlapon közölt információk pontosságát nem garantálja. Az FCE Credit Zrt. nem vállal felelősséget a hibákból, pontatlanságokból és technikai jellegű problémákból adódó károkért. Az FCE Credit Zrt. fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

  Az FCE Credit Zrt. honlapját más honlapokhoz csatolni csak formai és tartalmi változtatás nélkül lehet, és akkor, ha az nem szolgál hirdetési célokat.

  NÉV:  FCE Credit Hungária
  Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FCE Credit Zrt.)
  SZÉKHELY:  2000 Szentendre, Galamb József utca 3.
  CÉGJEGYZÉKSZÁM:  13-10-041946
  ADÓSZÁM:    12176546-2-13
  NYILVÁNTARTÓ BÍRÓSÁG:          Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  NYILVÁNTARTÓ HATÓSÁG:  Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
  Székhely:
  1146 Budapest, Thököly út 97-101.
  Levélcím: 1443 Budapest, Pf. 175
  E-mail: 
  birosag@budapestkornyekit.birosag.hu
  NYILVÁNTARTÁSI
  (ENGEDÉLY) SZÁM: 
  12176546
  TÁRHELYET BIZTOSÍTÓ
  SZOLGÁLTATÓ:
  ECC datacentres
  Székhely: 20600 Rotunda Drive, Dearborn, MI 48124,
  UNITED STATES
  E-mail:
  GUXEUPS@ford.com

  ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVAÁLLÓ HELYISÉGBEN MŰKÖDŐ BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT
  NÉV: IN-KAL Zrt.
  SZÉKHELY: 1146 Budapest, Thököly út 68.
  CÉGJEGYZÉKSZÁM/NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 01 10 046676
  E-MAIL: inkalzrt@inkal.hu

 • A lízingbevevőt a futamidő alatt a Referenciakamat (3 hónapos BUBOR) változásától függően kamatkülönbözet-fizetési kötelezettség terhelheti.

  A Referenciakamat mértékéről ezen a linken tájékozódhat.

 • Kérjük, olvassa el a saját érdekében!

  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy egy autó vásárlása fontos és nagy döntés, ezért, kérjük, olvassa át alaposan a finanszírozási ajánlatot, és vegye figyelembe a költségek hosszú távú lehetséges alakulását, és az ezzel vállalt kockázatot is!

  Fontos megérteni, hogy a kockázatok miatt a fizetendő esetleges részletek összege a futamidő alatt növekedhet. Ezért döntésekor, kérjük, vegye figyelembe ezt is, az Ön anyagi biztonsága érdekében!

  Javasoljuk ügyfeleinknek, hogy a felelős döntéshez fontolják meg a háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket is.

  A megalapozott döntéshez segítséget nyújthat a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ tájékoztatója (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem) az ott szereplő termékleírások, összehasonlítást segítő alkalmazások (pl.: háztartási költségvetés-számító program). Kérdéseit, észrevételeit az alábbi elérhetőségek (https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/elerhetosegek) bármelyikén megteheti.

  Amennyiben termékeinkkel kapcsolatos további kérdése, észrevétele merülne fel, kérjük, hogy keressen fel bennünket személyesen ügyfélszolgálatunkon, a 1051 Budapest, József Attila utca 8. alatti címen vagy telefonon az (1) 429-7777 központi ügyfélszolgálati telefonszámon, illetve írásban az ugyfelszolgalat.fordcredit@mail.merkantil.hu elektronikus elérhetőségen.

  Felhívjuk figyelmét, hogy fogyasztóvédelmi jogvita esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulhat.

  Reméljük, mindezeket figyelembe véve, a lehető legjobb döntést hozza meg, és sokáig élvezheti autója kényelmét!

Top