MIBEN TUDUNK SEGÍTENI?

Írja be kérdését…
Home > Finanszírozás > Ford Credit Termékek > Üzleti partnerek > Összehasonlítás

Finanszírozási termékek összehasonlítása

Finanszírozási paraméterek


Zártvégű lízing

 

Nyíltvégű Lízing


Ford Bérlet
Minimális önerő 20% 20% 0%
Futamidő (hónap) 12 – 84 (96 jogi személyek esetén) 12 - 96
24 - 60
Tulajdonos Lízingbeadó
Lízingbeadó
Lízingbeadó
A használat jogosultja Lízingbeadó
Lízingbeadó
Lízingbeadó
A kockázatviselés kötelezettje Lízingbevevő
Lízingbevevő Lízingbeadó és lízingbevevő a Ptk. szerint.
Kinek a könyveiben szerepel az eszköz? Lízingbevevő
Lízingbevevő
Lízingbevevő
Beszerzési ár ÁFÁ-jának lízingbeadó általi levonhatósága, a levonás jogcíme. Az eszköz szállítója által kiállított (ÁFÁ-s) számla alapján. Az ÁFÁ-t a lízingbeadó személygépkocsi esetén is levonhatja (visszaigényelheti).
Jogcíme: eszköz továbbértékesítési célú beszerzése.
Az eszköz szállítója által kiállított (ÁFÁ-s) számla alapján. Az ÁFÁ-t a lízingbeadó személygépkocsi esetén is levonhatja (visszaigényelheti). (A Magyarországon már forgalomba helyezett használt eszköz esetén, amennyiben az eszköz eladója a különbözeti ÁFA szabályoknak megfelelően kiállított számlát bocsájt ki, a Lízingbeadó részéről nincs levonható, visszaigényelhető ÁFA tartalma az ügyletnek.)
Jogcíme: eszköz szolgáltatás nyújtása céljából történő beszerzése.
Az eszköz szállítója által kiállított (ÁFÁ-s) számla alapján. Az ÁFÁ-t a lízingbeadó személygépkocsi esetén is levonhatja (visszaigényelheti). (A Magyarországon már forgalomba helyezett használt eszköz esetén, amennyiben az eszköz eladója a különbözeti ÁFA szabályoknak megfelelően kiállított számlát bocsájt ki, a Lízingbeadó részéről nincs levonható, visszaigényelhető ÁFA tartalma az ügyletnek.)
Jogcíme: eszköz szolgáltatás nyújtása céljából történő beszerzése.
Az ÁFA lízingbevevő általi levonhatósága, a levonás jogcíme. Személygépkocsi esetén (kivéve taxi) nem vonható le (nem igényelhető vissza).
Jogcíme: eszköz beszerzés.
Az első lízingdíj (önerő), valamint a havi lízingdíjak tőkerészére jutó ÁFA személygépkocsi esetén is (a céges használat arányában) levonható (visszaigényelhető), ha egyébként a lízingbevevő ÁFA levonására jogosult adóalany.
Jogcíme: szolgáltatás igénybevétele.
Az első lízingdíj (önerő), valamint a havi lízingdíjak ÁFA-ja személygépkocsi esetén is (a céges használat arányában) levonható (visszaigényelhető), ha egyébként a lízingbevevő ÁFA levonására jogosult adóalany.
Jogcíme: szolgáltatás igénybevétele.
Tulajdonszerzési illeték fizetése a futamidő kezdetén A teljes illetéket a lízingbevevő fizeti.
A lízingbevevő az üzembentartói jogának bejegyzéséért a tulajdonszerzési illeték 25%-át fizeti. A lízingbevevő az üzembentartói jogának bejegyzéséért a tulajdonszerzési illeték 25%-át fizeti (nem kötelező feltétel).
Tulajdonszerzési illeték fizetése a futamidő végén Nincs. (Csak a lízingbebevő nevére átírt új törzskönyv és forgalmi engedély kiállításért kell fizetni.) Ha a lízingbevevő szerez tulajdont, akkor az aktuális tulajdonszerzési illeték csökkentve a szerződéskötéskor már megfizetett illeték összegével.
Ha a lízingbevevő nem kíván tulajdonba kerülni (visszaadja az eszközt), akkor nincs illetékfizetési kötelezettsége.
Ha – a lízingbevevő által kijelölt – harmadik személy szerez tulajdont, akkor az aktuális tulajdonszerzési illeték 100%-a a tulajdonba kerülő személyt terheli.
A lízingbevevő nem szerez tulajdont, ezért nincs illetékfizetési kötelezettsége sem.
  Zártvégű lízing
Nyíltvégű Lízing Ford Bérlet
 • Kérjük, olvassa el a saját érdekében!

  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy egy autó vásárlása fontos és nagy döntés, ezért, kérjük, olvassa át alaposan a finanszírozási ajánlatot, és vegye figyelembe a költségek hosszú távú lehetséges alakulását, és az ezzel vállalt kockázatot is!

  Fontos megérteni, hogy a kockázatok miatt a fizetendő esetleges részletek összege a futamidő alatt növekedhet. Ezért döntésekor, kérjük, vegye figyelembe ezt is, az Ön anyagi biztonsága érdekében!

  Javasoljuk ügyfeleinknek, hogy a felelős döntéshez fontolják meg a háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket is.

  A megalapozott döntéshez segítséget nyújthat a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ tájékoztatója (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem) az ott szereplő termékleírások, összehasonlítást segítő alkalmazások (pl.: háztartási költségvetés-számító program). Kérdéseit, észrevételeit az alábbi elérhetőségek (https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/elerhetosegek) bármelyikén megteheti.

  Amennyiben termékeinkkel kapcsolatos további kérdése, észrevétele merülne fel, kérjük, hogy keressen fel bennünket személyesen ügyfélszolgálatunkon, a 1051 Budapest, József Attila utca 8. alatti címen vagy telefonon az (1) 429-7777 központi ügyfélszolgálati telefonszámon, illetve írásban az ugyfelszolgalat.fordcredit@mail.merkantil.hu elektronikus elérhetőségen.

  Felhívjuk figyelmét, hogy fogyasztóvédelmi jogvita esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulhat.

  Reméljük, mindezeket figyelembe véve, a lehető legjobb döntést hozza meg, és sokáig élvezheti autója kényelmét!

Top